Monday, April 22, 2024

Prav zaradi teh razlogov so v zadnjih 40-tih letih gonadotropinski preparati (zdravila, ki vsebujejo FSH in LH hormone) postali standard v indukciji ovulacije, oziroma metod pri asistenčni oploditvi.


Še pred kratkim so eksogene gonadotropine pridobivali iz urina postmenopavzalnih žena:

•    Menotropin, znan tudi kot hMG je v razmerju 1:1 vseboval FSH in LH in sečne proteine
•    Urofolitropin je vseboval prečiščeni FSH iz menotropina, iz katerega je bil odstranjen ves LH hormon, vendar ne tudi sečni proteini
•    Super prečiščeni Urofolitroin – prečiščeni FSH skoraj brez LH in sečnih proteinov
•    Super prečiščeni hMG – FSH in LH brez sečnih proteinov

Izdelava humanega FSH s pomočjo rekombinantne tehnike proizvodnje (rec. FSH) je nov dosežek v tehnologiji zdravil.

Nekoliko vzporednih raziskav je primerjalo učinkovitost rekombinantnega FSH-ja in različnih urinarnih preparatov. Rezultati so naslednji:

•    Daya 2002: Meta analiza je v primerjavi z urinarnimi preparati pokazala na večjo učinkovitost rec. FSH.
•    Al Inany 2003: Meta analiza ni pokazala razlike v učinkovitosti rec. FSH in urinarnih preparatov
•    Van Welly 2003: Meta analiza je pokazala večjo učinkovitost hMG : rec. FSH
•    Andersen 2005: primerjalna raziskava ni pokazala večjih razlik v učinkovitosti med hMG in rec. FSH.

V raziskavi so prav tako ocenjevali varnost obeh preparatov. Pokazalo se je, da sta oba preparata za uporabo približno enako varna (Adam H. Balen 2005).