Friday, June 14, 2024

Inseminacija

je vnašanje specialno pripravljene semenske tekočine moža ali partnerja v ženski reproduktivni sistem (vagino, najpogosteje v maternico ali jajčnike), pri čemer predstavljajo nepoškodovani in prehodni jajcevodi temeljni pogoj za inseminacijo. Najpogostejši razlog za inseminacijo je manjše število ustreznih spermijev v moški semenski tekočini – slabša gibljivost spermijev, nezadostna kakovost sluzi na materničnem vratu, protitelesa proti spermijem, kot tudi neznani razlogi. Inseminacija se lahko izvede v naravnem ciklu ob kontroli stimulacije ovulacije. Ob monitoringu: ultrazvočna folikulometrija in LH timing, uspešnost te metode znaša 15-20%. Poleg homologene inseminacije (v kolikor je izvid spermiograma neprimeren), se lahko uporabi heterologena inseminacija (uporaba semena iz semenske banke). Uspeh med enim ciklom znaša 12-15%, skupni šteje med 55% in 70%.


GIFT (gamete intrafallopian transfer)

pomeni aspiracijo zrelega jajčeca med operacijskim prijemom (laparoskopija) z dodatkom specialno pripravljene semenske tekočine, ter vračanje mešanice spermija in jajčeca v jajcevod. Čeprav je metoda uspešna v 35 do 40% se zaradi operacije in zahteve po popolnoma zdravih jajcevodov redko uporabi.

ZIFT (zygote intrafallopian transfer)

je aspiracija zrelega jajčeca na isti način kot pri GIFT-u, ali po transvaginalni poti, ter inkubacija jajčeca s spermijem skozi 24 ur. Oplojeno jajčece (zigota) se vrača v jajcevod. Zelo redko se uporabi pri nekoliko slabšem spermiogramu, pogoji veljajo isti kot pri GIFT-u, torej  intaktnost jajcevodov.

IVF (in vitro fertilisation)

Postopek oploditve izven telesa IVF (In Vitro Fertilization) je metoda, pri kateri ustvarimo optimalne laboratorijske pogoje za združitev moške in ženske spolne celice. Če hočemo povečati uspešnost, moramo spodbuditi zorenje več jajčnih celic. Zato v prvi fazi postopka ženske prejemajo hormonsko terapijo v obliki injekcij.


Jajčno celico dobimo s posegom, ki mu pravimo aspiracija ali punkcija. To je poseg, kjer tik pred ovulacijo z iglo nabodemo jajčni mešiček v jajčniku in iz njega izsrkamo vsebino. V aspirirani tekočini je tudi jajčna celica. Postopek se opravi v operacijskem prostoru. Tekočino iz mešička se pregleda v laboratoriju in v njej poišče jajčno celico. Le-to se prenese v posodico z gojiščem. Poseben inkubator omogoča preživetje celic in njihov nadaljnji razvoj.

Obdela se tudi semenski izliv. Iz njega s posebnimi tehnikami pridobimo samo gibljive semenčice, s katerimi nato osemenimo jajčeca (IVF v ožjem pomenu besede). Če je semenčic premalo, ali so slabo gibljive, se uporabi metoda, pri kateri ne potrebujemo tako visokega števila semenčic, ker v vsako jajčno celico porinemo po eno semenčico. Metodi pravimo ICSI (IntraCytoplasmic Sperm Injection). Enako metodo uporabimo tudi v primerih, ko je semenčice potrebno poiskati z majhnim posegom iz testisa (TESA – Testicular Sperm Aspiration).

Naslednji dan preverimo, ali je prišlo do združitve semenčic in jajčne celice. Oplojene celice nato gojimo v inkubatorju še en oziroma tri dni, odvisno od tega, kdaj se odločimo prenesti zarodke nazaj v maternico. Za prenos izberemo največ tri zarodke, ki se razvijajo najbolj pravilno. Če se je takšnih zarodkov razvilo več, se odločimo za zamrzovanje zarodkov. Postopek prenosa (embriotransfer) je neboleč.
Uspeh metode v ciklu je 15-45%, skupni uspeh pa je 80%. Uspešnost postopka pada po 38-tem letu starosti, po 40-temu letu pa uspešnost skokovito pade celo do štirikrat. V kolikor niso vsi zametki preneseni v maternico, se pet let hranijo v tekočem dušiku pri temperaturi -196 °C (krioprezervacija). Zametki se po potrebi odmrznejo in prenesejo v maternico (krio-embriotransfer). Uspešnost tega postopka v enem ciklu znaša med 8 in 15%.

ICSI (intracytolasmatic spermatozoa injection) – mikroinjekcija

Najpogostejša in najuspešnejša metoda mikromanipulacije z gametami (zrela hiploidna spolna celica) se prejema pri težkih oblikah moške neplodnosti (oligo, astheno in oligoasthenozoospermia), ali ob neuspešnosti ostalih metod umetne oploditve. Pri tem postopku se po aspiraciji jajčeca s specialnim postopkom – z mikromanipulacijo in z mikroinjekcijo samo en spermij vbrizga v jajčece, ki se enako kot pri IVF postopku inkubira v stadiju 4 do 8 celičnih zametkov in vrača v maternico. Prednosti te metode predstavlja koriščenje spermijev pridobljenih po mikrokirurški poti s tehnikami TESA, MESA in PESA. Oploditev celic je 60 do 70 odstotna, uspešnost metode pa znaša med 25 in 40 odstotki po embriotransferu. Čeprav velja mišljenje, da so otroci spočeti po ICSI postopki imuni na kongenitalne anomalije in kromosomske aberacije, zadnje raziskave dvomijo v te trditve.


Literatura:

1. Diedrich K, Felberbaum R, Baumann P. Assistierte Reproduktion – Ein Überblick. Gynäkologe
2. Küpker W. Intrazytoplasmatische Spermatozoeninjektion. TW Gynäkologie

Naslednji prispevek

Hormon, ki zdravi žensko neplodnost

13 junija, 2012 0