Friday, June 14, 2024

Ajdovščina

POROČNA DVORANA NA DVORCU ZEMONO


POROČNA DVORANA V PROSTORIH UPRAVNE ENOTE AJDOVŠČINA
Vipavska c. 11/b Ajdovščina
 

Brežice

NA GRADU Mokrice
Rajec 4, Jesenice na Dolenjskem

NA GRADU BREŽICE
Brežice, Cesta prvih borcev 18

NA SEDEŽU UPRAVNE ENOTE BREŽICE
Brežice, Cesta prvih borcev 18
 

Celje

POROČNA DVORANA V PROSTORIH VILE HYGIA na Dobrni

POROČNA DVORANA V PROSTORIH ŽUPNIJSKEGA URADA na Kompolah

POROČNA DVORANA V PORTHASIJEVEM DVORCU v Celju
 

Cerknica

POROČNA DVORANA V GRADU SNEŽNIK
Stari trg pri Ložu, Kozarišče 67
 

Črnomelj

POROČNA DVORANA V SEMIČU
Semič, Štefanov trg 7

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU UPRAVNE ENOTE ČRNOMELJ
Črnomelj, Zadružna cesta 16
 

Domžale

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU Upravne enote Domžale
Domžale, Ljubljanska 69

POROČNA DVORANA V KULTURNEM DOMU FRANCA BERNIKA
Domžale, Ljubljanska 61

POROČNA DVORANA V PROSTORIH OBČINE MENGEŠ
Mengeš, Slovenska cesta 30
 

Dravograd

POROČNA DVORANA V PROSTORIH UPRAVNE ENOTE
Dravograd, Meža 10

POROČNA DVORANA v CERKVI SV. VIDA, UREJENI v kulturne namen
Trg 4. julija, Dravograd

Gornja Radgona

 

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU KRAJEVNEGA URADA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU UPRAVNE ENOTE Gornja Radgona
Gornja Radgona, Partizanska cesta 13
 

Grosuplje

POROČNA DVORANA V “Koščakovi hiši” Grosuplje
Adamičeva cesta 15
 

Hrastnik

POROČNA DVORANA V PROSTORIH OBČINE IN UPRAVNE ENOTE HRASTNIK
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5
 

Idrija

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU UPRAVNE ENOTE IDRIJA
Idrija, Študentovska ul. 2.

POROČNA DVORANA V Kendovem dvorcu
Na Griču 2
 

Ilirska Bistrica

POROČNA DVORANA V PROSTORIH UPRAVNE ENOTE ILIRSKA BISTRICA
Ilirska Bistrica, Bazoviška 14
 

Izola

POROČNA DVORANA V PROSTORIH UPRAVNE ENOTE V IZOLI
Izola, Sončno nabrežje 8

POROČNA DVORANA V PALAČI BESENGHI DEGLI UGHI
Izola, Gregorčičeva ulica 76
 

Jesenice

POROČNA DVORANA V PROSTORIH KOSOVE GRAŠČINE
Jesenice,C. maršala Tita 64
 

Kamnik

POROČNA DVORANA V PROSTORIH OBČINE KOMENDA
Komenda ,Glavarjeva cesta 104

POROČNA DVORANA V PROSTORIH OBČINE KAMNIK
Kamnik, Glavni trg 24
 

Kočevje

POROČNA DVORANA V PROSTORIH KRAJEVNE SKUPNOSTI
Kočevje,Trg zbora odposlancev 8
 

Koper

POROČNA DVORANA V PROSTORIH UPRAVNE ENOTE KOPER
Koper,Trg Brolo 3

POROČNA DVORANA V PROSTORIH PRETORSKE PALAČE
Koper,Titov trg 1
 

Kranj

POROČNA DVORANA V HOTELU BOR – Grad Hrib
Preddvor, Hrib št. 4 a.

POROČNA DVORANA V PROSTORIH GORENJSKEGA MUZEJA
Glavni trg št. 4.
 

Krško

POROČNA DVORANA V GALERIJI BOŽIDARJA JAKCA
Kostanjevica na Krki

POROČNA DVORANANA SEDEŽU UPRAVNE ENOTE KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
 

Laško

POROČNA DVORANA V ZDRAVILIŠČU LAŠKO
Laško, Zdraviliška c. 4

POROČNA DVORANA v KRAJEVNEM URADU RADEČE
Radeče, Ul. Milana Majcna 1

POROČNA DVORANA V GRADU TABOR
Laško
 

Lenart

POROČNA DVORANA v prostorih OBČINE LENART
Lenart, Trg osvoboditve 7(sedež upravne enote)
 

Lendava

V LENDAVI, V ZGRADBI OBMOČNE OBRTNE ZBORNICE
Lendavi, Glavna ul.11

V TURNIŠČU, V ZGRADBI KRAJEVNE SKUPNOSTI TURNIŠČE
Štefana Kovača 73

V ODRANCIH, V OBČINSKI ZGRADBI V ODRANCIH
Panonska ul. 33

V DOBROVNIKU, V DVORANI KULTURNEGA DOMA V DOBROVNIKU
Dobrovnik 297

V ČREŠOVCIH, V OBČINSKI ZGRADBRI V ČRENŠOVCIH
Prekmurske čete 20
 

Litija

POROČNA DVORANA NA sedežu UE Litija
Litija, Jerebova 14

POROČNA DVORANA V GRADU BOGENŠPERK (Valvazorjeva knjižnica)
Bogenšerk 5, Šmartno pri Litiji
 

Ljubljana

POROČNA DVORANA V MODRI IN BELI DVORANI na Ljubljanskega gradu
 

Ljutomer

POROČNA DVORANA V MESTNI HIŠI
Ljutomer, Glavni trg 1a
 

Logatec

POROČNA DVORANA V GLASBENI ŠOLI
Logatec, Notranjska cesta 4
 

Metlika

BELOKRANJSKI MUZEJ
Metlika, Trg svobode 4
 

Mozirje

POROČNA DVORANA V ZGRADBI OBČINE Ljubno ob Savinji
Ljubno ob Savinji, Cesta v Rastke št. 12

POROČNA DVORANA V GRAŠČINI VRBOVEC Nazarje
Nazarje, Savinjska cesta št. 4

POROČNA DVORANA V MOZIRSKI KAPLANIJI
Mozirje, Savinjska cesta št. 2.

POROČNA DVORANA na sedežu Občine Luče ob SAVINJI
Luče št. 106
 

Murska Sobota

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU KRAJEVNEGA URADA Tišina
Tišina 4

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU KRAJEVNEGA URADA Šalovci
Šalovci 163

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU KRAJEVNEGA URADA Rogašovci
Rogašovci 14 b

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU KRAJEVNEGA URADA Puconci
Puconci 80

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU KRAJEVNEGA URADA Prosenjakovci
Prosenjakovci 96

POROČNA DVORANA V PROSTORIH MESTNEGA GRADU V MURSKI SOBOTI
Murska Sobota, Trubarjev drevored 4

POROČNA DVORANA V PROSTORIH OBČINE MORAVSKE TOPLICE
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU KRAJEVNEGA URADA Moravske Toplice

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU KRAJEVNEGA URADA Mačkovci
Mačkovci 48 c

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU KRAJEVNEGA URADA Kuzma
Kuzma 24

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU KRAJEVNEGA URADA Križevci
Križevci 139

POROČNA DVORANA V PROSTORIH GRADU Grad
Grad 191

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU KRAJEVNEGA URADA Gornji Petrovci
Šulinci 1

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU KRAJEVNEGA URADA Cankova
Cankova 25

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU KRAJEVNEGA URADA Bogojina
Bogojina 10 a

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU KRAJEVNEGA URADA
Bodonci,Bodonci 7

POROČNA DVORANA V PROSTORIH GRADU V BELTINCIH
Beltinci, Ravenska ulica 8
 

Nova Gorica

DVORCU VOGRSKO
Vogrsko 46, Volčja Draga

GRAD KROMBERK
Kromberk, Grajska cesta 1

GRADU DOBROVO
Dobrovo, Grajska cesta 10

NA SEDEŽU UE Nova Gorica
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1
 

Novo Mesto

POROČNA DVORANA V VITEŠKI DVORANI V GRADU OTOČEC
Otočec, Grajska cesta št. 2.
 

Ormož

POROČNA DVORANA NA ORMOŠKEGA GRADU
Ormož, Kolodvorska cesta št. 9
 

Piran

POROČNA DVORANA V PROSTORIH OBČINE PIRAN
Piran Tartinijev trg 2
 

Postojna

POROČNA DVORANA V ” MODRIJANOVEM MLINU “
Postojna, Jamska cesta 30
 

Ptuj

POROČNA DVORANA V ZGRADBI MESTNE OBČINE PTUJ
Mestni trg 1,Ptuj
 

Radlje ob Dravi

V PROSTORIH KU Muta – poslovna stavba
Glavni trg 17, Muta

V PROSTORIH KU Ožbalt – stanovanjsko poslovna stavba
Ožbalt 47, Ožbalt

NA SEDEŽU UE RADLJE OB DRAVI – Dvorec Mahrenberg
Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi

V PROSTORIH KU Vuzenica – Kulturni dom
Sejmarska ulica 2, Vuzenica

V PROSTORIH KU Ribnica na Pohorju – Gasilski dom
Ribnica na Pohorju 19/a, Ribnica na Pohorju
 

Radovljica

POROČNA DVORANA V STAVBI OBČINE BLED
Bled, Cesta svobode št. 13

POROČNA DVORANA V ŠIVČEVI HIŠI
Radovljica, Linhartov trg 22
 

Ravne na Koroškem

STAVBI OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM
Črna na Koroškem, Center 101

STAVBI OBČINE MEŽICA
Mežica, Trg svobode1

STAVBI OBČINE PREVALJE
Prevalje, Trg 2a

STAVBI OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5
 

Ribnica

POROČNA DVORANA NA RIBNIŠKEM GRADU
 

Sevnica

POROČNA DVORANA VGRADU SEVNICA
SEVNICA, Cesta na grad 18
 

Sežana

POROČNA DVORANA V LIPICI (poročna dvorana se nahaja v Lipiškem kompleksu)

POROČNA DVORANA V GRADU ŠTANJEL (v Spacalovi galeriji)
 

Slovenj Gradec

POROČNA DVORANA V OBJEKTU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC
Slovenj Gradec, Šolska ul. 5
 

Slovenska Bistrica

POROČNA DVORANA V GRADU ŠTATENBERG

POROČNA DVORANA VGRADU SLOVENSKA BISTRICA
 

Slovenske Konjice

POROČNA DVORANA NA UPRAVNI ENOTI SLOVENSKE KONJICE
Slovenske Konjice, Stari trg 29
 

Šentjur pri Celju

POROČNA DVORANA V IPAVČEVI HIŠI
Šentjur, Skladateljev Ipavcev št.27
 

Škofja Loka

POROČNA DVORANA V ZGRADBI OBČINE ŠKOFJA LOKA
Škofja Loka, Mestni trg 15

POROČNA DVORANA V KAPELI LOŠKEGA GRADU
Škofja Loka, Grajska pot 13
 

Šmarje pri Jelšah

POROČNA DVORANA V GRADU STRMOL
Rogatec, Pot k ribniku 3

POROČNA DVORANA V GRADU PODSREDA v Podsredi

POROČNA DVORANA V SEJNI SOBI OBČINE (dvorana v objektu pri cerkvi )
Bistrica ob Sotli št.6

POROČNA DVORANA V KULTURNEM CENTRU v Rogaški Slatini
Rogaška slatina, Celjska cesta 3a

POROČNA DVORANA V Šmarju pri Jelšah( poročna dvorana v objektu poleg sedeža )
Aškerčev trg 11
 

Tolmin

POROČNA DVORANA V DOMU ANDREJA MANFREDA
Kobarid, Gregorčičeva ulica 20

POROČNA DVORANA V TOLMINSKEM MUZEJU
Tolmin, Mestni trg 4

POROČNA DVORANA V TRDNJAVI KLUŽE na Bovškem
 

Trbovlje

POROČNA DVORANA V LOVSKEM DVORCU
Trbovlje, Trg Franca Fakina 5
 

Trebnje

POROČNA DVORANA V GALERIJI LIKOVNIH SAMORASTNIKOV
Trebnje, Baragov trg 7
 

Tržič

POROČNA DVORANA V PROSTORIH VILE BISTRICA
Pot na Bistriško planino 29, Tržič

POROČNA DVORANA V PROSTORIH OBČINE TRŽIČ
Trg svobode 18, Tržič
 

Velenje

POROČNA DVORANA V GLASBENI ŠOLI Fran Korun Koželjski
Velenje, Jenkova cesta 4
 

Vrhnika

POROČNA DVORANA V PROSTORIH GRADU BISTRA
Bistra 6 (Tehniški muzej Slovenije)

POROČNA DVORANA V PROSTORIH UPRAVNE ENOTE na Vrhniki
Vrhnika, Tržaška cesta 1

POROČNA DVORANA V GALERIJI MOČILNIK
Vrhnika, Močilnik 4
 

Zagorje ob Savi

POROČNA DVORANA NA VIDRGI
Vidrga št. 4

POROČNA DVORANA V VALVAZORJEVI KAPELI v IZLAKAH

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU UPRAVNE ENOTE
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5
 

Žalec

POROČNA DVORANA NA SEDEŽU UPRAVNE ENOTE Žalec
Ulica Savinjske čete 5, Žalec

POROČNA DVORANA V GOSTIŠČU FILAČ
Vransko 54
 

Maribor

POROČNA DVORANA V BELI DVORANI GRADU V RAČAH
Grajski trg 14, Rače

POROČNA DVORANA V STAVBI ROTOVŽA
Rotovški trg 1, Maribor

POROČNA DVORANA V OBČINSKI STAVBI OBČINE STARŠE
Starše 93, Starše
 

Pesnica

POROČNA DVORANA V PROSTORIH OBČINE ŠENTILJ
Šentilj v Slovenskih goricah Maistrova ulica 2

POROČNA DVORANA V ZGORNJI VELKI v objektu, ki je v lasti Občine Šentilj
Šentilj, Zgornja Velka 40
 

Ruše

POROČNA DVORANA V PROSTORIH OBČINE LOVRENC NA POHORJU
Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8

 

Kategorija:   Novice, Poroka
Naslednji prispevek

Smešni dogodki krepijo imunost

13 junija, 2012 0