Monday, June 17, 2024

 


Dečki

Deklice

1.

Franc

Marija

2.

Jožef

Ana

3.

Anton

Frančiška

4.

Ivan

Ivana

5.

Janez

Jožefa

6.

Stanislav

Terezija

7.

Alojz

Angela

8.

Alojzij

Antonija

9.

Jože

Ljudmila

10.

Frančišek

Alojzija

11.

Štefan

Štefanija

12.

Milan

Pavla

13.

Martin

Kristina

14.

Ludvik

Rozalija

15.

Rudolf

Stanislava

16.

Viktor

Vida

17.

Ciril

Elizabeta

18.

Peter

Katarina

19.

Leopold

Olga

20.

Andrej

Matilda

21.

Vladimir

Ivanka

22.

Mihael

Amalija

23.

Marjan

Justina

24.

Miroslav

Julijana

25.

Vincenc

Zofija

26.

Albin

Veronika

27.

Jakob

Neža

28.

Pavel

Helena

29.

Mirko

Cecilija

30.

Dušan

Albina

31.

Karel

Emilija

32.

Vinko

Milena

33.

Josip

Danica

34.

Emil

Marta

35.

Karol

Karolina

36.

Marijan

Vera

37.

Stanko

Nada

38.

Edvard

Roza

39.

Janko

Dragica

40.

Slavko

Marjeta

41.

Drago

Anica

42.

Srečko

Ema

43.

Valentin

Jožica

44.

Ernest

Zora

45.

Matija

Viktorija

46.

Avgust

Ida

47.

Boris

Silva

48.

Avguštin

Sonja

49.

Viljem

Irena

50.

Aleksander

Gizela

51.

Branko

Gabrijela

52.

Ferdinand

Danijela

53.

Ignac

Martina

54.

Ladislav

Pavlina

55.

Feliks

Majda

56.

Vincencij

Mihaela

57.

Marko

Barbara

58.

Bogomir

Slavica

59.

Jurij

Lidija

60.

Maksimiljan

Miroslava

61.

Adolf

Hedvika

62.

Božidar

Silvestra

63.

Rafael

Magdalena

64.

Roman

Milka

65.

Karl

Jozefa

66.

France

Leopoldina

67.

Silvester

Bernarda

68.

Ignacij

Darinka

69.

Jernej

Cvetka

70.

Maksimilijan

Rozina

71.

Franjo

Doroteja

72.

Friderik

Otilija

73.

Dominik

Slavka

74.

Albert

Hilda

75.

Maks

Berta

76.

Stjepan

Irma

77.

Konrad

Hermina

78.

Henrik

Lucija

79.

Miloš

Valentina

80.

Nikolaj

Valerija

81.

Stane

Cirila

82.

Nikola

Julija

83.

Bojan

Zdenka

84.

Filip

Ana Marija

85.

Zdravko

Mira

86.

Danijel

Marija Ana

87.

Danilo

Zorka

88.

Dragotin

Genovefa

89.

Bogdan

Marijana

90.

Matevž

Draga

91.

Vekoslav

Tatjana

92.

Vid

Marica

93.

Dragutin

Regina

94.

Florijan

Jolanda

95.

Julij

Vilma

96.

Petar

Daniela

97.

Rajko

Jelka

98.

Herman

Štefka

99.

Bernard

Ljubica

100.

Bruno

Jolanka


Vir: SURS

Kategorija:   Novice, TOP otroška imena
Naslednji prispevek

Regrat

13 marca, 2014 0