Wednesday, May 29, 2024

Članica uprave fundacije Siemens Stiftung Ulrike Wahl in Minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič sta danes v Vrtcu Murska Sobota simbolično predala prvo od predvidenih 105 Skrinj odkritij, ki jih bodo do konca marca prejeli vrtci v Pomurski regiji. Skrinja odkritij je napolnjena s pripomočki za otroke in obširnimi navodili za vzgojitelje, s katerimi bodo otroci preko igre odkrivali naravne in tehnične fenomene. S to donacijo fundacija Siemens Stiftung začenja in širi svoje poslanstvo na področju zgodnjega izobraževanja v državah Vzhodne Evrope.   


Skrinja odkritij spodbuja otroško naravno radovednost z 22 eksperimenti, ki jim bodo pomagali spoznati osnovna načela s področja energije in elektrike, okolja in zdravja. Vsebuje tudi navodila za zabavne igre in ustvarjalne projekte, s katerimi otroci od blizu spoznavajo fenomene sodobnega sveta, pri tem pa uporabljajo osnovne znanstvene metode. Skrinje odkritij že uporabljajo vrtci v 30 državah po svetu. Glede na izkušnje iz drugih okolij Fundacija Siemens Stiftung širi svojo zavezo za izboljševanje možnosti zgodnje predšolske izobrazbe tudi na območje Vzhodne Evrope. V letu 2010 bodo poleg Slovenije po 100 Skrinj odkritij prejeli tudi vrtci na

Hrvaškem, v Bolgariji, Romuniji in na Madžarskem.
Minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič je na podelitvi Skrinj odkritij poudaril pomen dostopa do znanja za vse. Ta je še zlasti bistven v regijah, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela, saj manjša gospodarska moč velikokrat vodi tudi k družbeni, kulturni in predvsem izobrazbeni izključenosti. Poleg tega dobro tehnično izobraženih kadrov v zadnjih časih primanjkuje, zato je smiselno že v predšolski dobi gojiti razumevanje in tudi naklonjenost do tehnologij, je še povedal minister dr. Lukšič.

“Fundacija Siemens Stiftung je zavezana izboljševanju izobrazbenih možnosti povsod po svetu,” je povedala Ulrike Wahl, članica uprave fundacije Siemens Stiftung: “Naša donacija bo vrtcem v Sloveniji omogočila dostop do izobraževalnih pripomočkov, s katerimi bodo že v najzgodnejših letih lahko odkrili in spodbujali znanstvene talente otrok.”

Bernardka Marič, ravnateljica Vrtca Murska Sobota, je ob prejemu donacije med drugim poudarila, da “za večino aktivnosti, preko katerih naj bi malčki gojili svojo radovednost, pravzaprav ne potrebujemo kakšne posebne opreme, ne smemo pa zanemariti pomembne vloge, ki jo v sodobnem svetu igrajo napredne tehnologije. Te so kompleksne in za malčke zelo abstraktne. Če jim jih želimo približati, so zato potrebni posebni pripomočki, ki jim omogočajo, da sami preizkusijo vsaj najbolj osnovne tehnološke koncepte«.

Direktorica Siemensa d.o.o. Medeja Lončar poudarja predvsem vlogo in pomen sodelovanja gospodarstva v tovrstnih projektih. Korporacije potrebujejo za zagotavljanje trajnostnega razvoja in inovativnosti dobro izobražene, ustvarjalne mlade ljudi, ki pa bodo takšni postali le, če bodo imeli možnost že v najzgodnejši dobi spoznavati tehnologije in jih dojemati kot vzvod za spreminjanje sveta na bolje.

O Skrinjah odkritij

Skrinja odkritij sta pravzaprav dve robustni leseni škatli, do vrha napolnjeni s praktično vsemi pripomočki, opremo in dodatki, ki jih otroci in vzgojitelji potrebujejo za izvajanje 22 znanstvenih eksperimentov na področju energije, elektrike, okolja in zdravja. V Skrinji odkritij so, na primer, žarnice, električni motor, baterije, termometri, velike slike človeških organov in kozalci s preluknjanim dnom za poustvarjanje majhnih čistilnih naprav. Poleg eksperimentalnih pripomočkov želi Fundacija Siemens Stiftung vzgojiteljem priskrbeti tudi dodatna gradiva, navodila in znanja. Skrinjam odkritij so tako priložena navodila na DVD-ju, letaku in tematskih karticah v slovenskem jeziku.

Igrivo učenje

Skrinja odkritij otrokom omogoča vstop v svet naravnih znanosti. Poleg tega jim omogoča tudi razvoj fine motorike, sposobnosti izražanja in kognitivnih sposobnosti.

Kdo je razvil Skrinjo odkritij?

Skrinjo odkritij je razvila nemška družba Science-Lab, pionir na področju znanstvenega izobraževanja za majhne otroke. Skrinje odkritij izdeluje invalidsko podjetje Caritasa v Nemčiji.

Komu je namenjena Skrinja odkritij?

Skrinje odkritij že uporabljajo vrtci v 30 državah na različnih kontinentih, ki so jo prejeli v okviru širših regionalnih projektov, običajno v sodelovanju z neprofitnimi ustanovami. Skrinja odkritij ni na prodaj in ni namenjena za individualno rabo.
Fundacija Siemens Stiftung je bila ustanovljena Septembra 2008 kot dobrodelna fundacija, ki temelji na zasebnem pravu, ima sedež v Munchnu in razpolaga z ustanovnim kapitalom družbe Siemens AG v višini 390 milijonov EUR. Fundacija tako nadaljuje 160-letno tradicijo Siemensa na področju družbene odgovornosti. Naloga fundacije Siemens Stiftung je iskanje odgovorov na globalne družbene izzive, povečevanje priložnosti in prispevanje pomoči v ljudem v stiski. Glede na svoje poslanstvo se Fundacija Siemens Stiftung osredotoča na dobrodelnost, izobraževanje, tehnologijo, pa tudi umetnost in kulturo. Delo fundacije Siemens Stiftung je v veliki meri povezano z razvojem in uresničevanjem lastnih človekoljubnih projektov. Več na www.siemens-stiftung.org.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Formirano »elastično železo«

13 junija, 2012 0