Saturday, April 13, 2024

Razstava je sestavljena iz treh delov. V notranjosti Peterokotnega stolpa je na ogled razvoj celostne podobe Festivala Ljubljana od leta 2002 dalje, hkrati pa je v stolpu na ogled desetminutni film s predstavitvijo kratke zgodovine, razvoja identitete znamke in vrhuncev Festivala Ljubljana. Za piko na i poskrbi interaktivna aplikacija, nekakšen virtualni muzej, ki obiskovalcem omogoča srednjeveški sprehod po grajskem dvorišču, istočasno pa jim ponuja zanimivosti ljubljanskega festivala.


Sodelovanje med Festivalom Ljubljana in Pristopom se je začelo leta 1997, in sicer je sprva obsegalo svetovanje na področju odnosov z javnostmi in sponzorstev, kasneje je preraslo v tržno-komunikacijsko podporo ter nato še v trženjsko podporo znamčenju Festivala Ljubljana. »Dvanajstletna zgodba sodelovanja dokazuje, da je mogoče iz dobrega festivala narediti svetovni festival in da je mogoče nadomestiti javna sredstva s sponzorskimi. Seveda pa so za uspešno sodelovanje ključni začetna vizija, skupne vrednote in zaupanje med partnerjema«, je ob 12-letnici sodelovanja povedal Andrej Drapal s Pristopa.  

Znamka Festival Ljubljana je mnogo več kot vizualizacija znamke, ki je predmet razstave. V dvanajst let dolgi zgodbi se namreč skriva še ena presenetljiva »podzgodba«: vseh 12 let je za vizualizacijo Festivala Ljubljana skrbel Robert Križmančič, umetniški direktor na Pristopu. O uspešnosti ekipe, ki je skozi čas skrbela za razvoj znamke Festival Ljubljana, pa zgovorno pričajo tudi naslednji podatki: v obdobju od leta 1997 do danes se je število obiskovalcev festivala podvojilo, izkupiček od vstopnic se je potrojil, popeteril pa se je sponzorski odziv.  

Interaktivna razstava bo na ogled do 26. julija, brezplačen ogled pa je možen vsak dan med 10. in 19. uro.

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Otroci: Nagrada ali podkupovanje?

13 junija, 2012 0