Monday, April 22, 2024

Po vsem svetu bi morali število babic povečati za 350.000

Za dosego milenijskih razvojnih ciljev, ki so jih Združeni narodi sprejeli na začetku tisočletja, bi morali po vsem svetu in še posebej v manj razvitih predelih sveta do leta 2015 povečati število babic za 350.000.


Kot so poudarili v zbornici-zvezi, je v sporočilu, ki so ga med drugim objavili Svetovna zdravstvena organizacija, Unicef in Svetovna banka, zapisano, da je umrljivost zaradi nosečnosti in poroda "največja zdravstvena neenakost na svetu, saj kar 99 odstotkov žensk umre v manj razvitem svetu".

Babice po svetu se zavedajo, da si ženska v času nosečnosti in poroda zasluži varno okolje z veliko podpore njej in novorojenčku. Usposobljena babica nudi pomoč materi in otroku tudi v nujnih primerih. Tisoče nosečih žensk in sto tisoči novorojenčkov vsako leto umrejo zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili.

Babice imajo eno izmed ključnih vlog

Vlade ogroženih držav so prepoznale ključno vlogo babic za zmanjšanje teh uničujočih bolezni. Kot pomembne zdravstvene delavke babice izvajajo cepljenje novorojenčkov in otrok; prepoznajo, svetujejo in zdravijo nosečnice, okužene s hivom, svetujejo glede prenosa bolezni z matere na otroka, izvajajo antimalarijsko terapijo pri nosečnicah, rešujejo življenja in promovirajo zdravje.

Svetovna babiška konfederacija združuje 91 babiških organizacij iz 80 držav sveta – skupaj več kot 250.000 babic. Prizadeva si za krepitev izobraževanja babic, zakonodajnih uredb in položaja babiških organizacij v 40 najrevnejših državah.

Konfederacija opozarja, da še vedno obstajajo velike razlike glede umrljivosti mater med bogatimi in revnimi državami. Tudi v Evropi ženske še vedno umirajo zaradi nosečnosti in poroda, čeprav je število materialnih smrti bistveno manjše kot v državah v razvoju.

Nekatere evropske države beležijo porast maternalne umrljivosti

Nekatere evropske države beležijo celo porast maternalne umrljivosti, med njimi je tudi Slovenija. V začetku devetdesetih let je po podatkih Inštituta za varovanje zdravja maternalna umrljivost v Sloveniji dosegla povprečno raven zahodnoevropskih držav (pet smrti na sto tisoč živorojenih otrok). V sredini devetdesetih let pa je ponovno narasla na še enkrat višjo raven in na tej ravni z nekaj nihanji navzgor ostaja že skoraj deset let.

Pozivu Svetovne babiške konfederacije se pridružuje tudi Sekcija medicinskih sester in babic, ki deluje v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija združuje več kot 600 registriranih babic in babičarjev, ki so zaslužni za dobre rezultate zdravstvenega varstva žensk in otrok – v letu 2007 je bilo v Sloveniji kar 19.585 porodov, kar je 742 več kot leta 2006.

Naslednji prispevek

Porodnišnica Novo mesto

13 junija, 2012 0