Monday, May 27, 2024

Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD v angleški terminologiji pomeni Attention Defecit Hiperactivity Disorder) sodi med nevrobiološke motnje.


Zanjo je značilna nezmožnost vzdrževanja usmerjene pozornosti, impulzivnost in hiperaktivnost, simptomi pa se pogosto nadaljujejo tudi v odraslem obdobju.

Nov vpogled objavljen v strokovni reviji Pediatrics temelji na analizi podatkov milijon otrok, ki so v razponu 36 let sodelovali v 175 predhodnih raziskavah.

Predhodna raziskava objavljena v letošnjem letu je pokazala, da ADHD prizadene 3,4% otrok, podatki ameriške vladne agencija pa kažejo, da je motnja diagnosticirana pri 11% šoloobveznih otrok v ZDA.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Prehrana in rak na debelem črevesu

10 marca, 2015 0