Saturday, April 13, 2024

»Adiponektin predstavlja potencialni biomarker za odkrivanje žensk z višjim tveganjem razvoja gestacijskega diabetesa,« je dejala prof. dr. Monique M. Hedderson iz Kaiser Permanente Division of Research. Delo je bilo objavljeno v reviji Diabetes Care.


Pri ženskah z gestacijskem diabetesom obstaja velika verjetnost razvoja diabetesa tipa 2 v kasnejšem življenju, njihovi otroci pa so pogosteje debeli in sami izpostavljeni razvoju diabetesa.

V zadnjih dvajsetih letih se je število gestacijskega diabetesa dramatično dvignilo (90%), kar je deloma posledica epidemije debelosti. Okoli 50% žensk z gestacijskim diabetesom pa ima normalno telesno težo, je pojasnila dr. Hedderson.

Vsebnost adiponektina v krvi, hormona, ki ga ustvarjajo adipociti oz. maščobne celice in povečuje občutljivost na inzulin, med nosečnostjo pada, vendar ni popolnoma jasno, ali je lahko vsebnost adiponektina pred nosečnostjo pokazatelj nastanka gestacijskega diabetesa.

Analizirani podatki žensk, ki so sodelovale v Kaiser Permanente Northen California Multiphasic Health Checkup Exam med leti 1984 do 1996, katerim so zmrznili vzorce seruma in jih ponovno testirali v času njihove nosečnosti med leti 1984 in 2009. Identificirali so 256 žensk z gestacijskim diabetesom in 497 žensk, ki med nosečnostjo niso imele sladkorne bolezni.

V primerjavi z ženskami, ki so imele adiponektin na najvišji kvartili, se je tveganje gestacijskega diabetesa, po prilagoditvi indeksa telesne teže, števila nosečnosti, rasi, kajenju, vsebnosti glukoze in inzulina, družinski anamnezi diabetesa, povečevalo z zmanjšanjem vsebnosti adiponektina.

Tveganje nastanka gestacijskega diabetesa, kvartile adiponektina:

Skupni adiponektin (μg/ml) OR (95% Cl)

Quartile 1 (1,18 – 7,19) 5,18 (2,65 – 10,11)

Quartile 2 (7,20 – 10,28) 3,71 (1,09 – 7,24)

Quartile 3 (10,39 – 13,12) 1,45 (0,73 – 2,88)

Quartile 4 (13,13 – 25,22) 1,00

»Debele ženske, pri katerih je bila vsebnost adiponektina nižja od mediana (10,29mg/dL), so bile povezane z 6,8 krat višjim tveganjem razvoja gestacijskega diabetesa. Tudi ženske z normalno telesno težo in nižjo vsebnostjo adiponektina, so imele višje tveganje razvoja gestacijskega diabetesa. Vsebnost adiponektina pod medianom je bila povezana z 2,5 krat višjim tveganjem nastanka gestacijskega diabetesa, kar še vedno pomeni veliko tveganje,« je dejala dr. Heddersonova.

Odkritje samo po sebi poudarja pomembnost predkoncepcijskega obdobja. Mogoče je pred samim spočetjem potrebnih več naporov v smer pridobivanje normalne telesne teže in rednih presnovnih parametrov. Višje vrednosti adiponektina so dobre, vendar je potrebno ugotoviti, zakaj imajo nekatere ženske tako nizko raven omenjenega hormona.

»Nekatere raziskave so pokazale, da je izguba telesne teže pomeni tudi višjo vsebnost adiponektina. Potrebno je raziskati občutljivost in specifiko adiponektina, ter narediti vse, da se določanje vrednosti adiponektina, vpeljejo v rutinsko klinično prakso,« je zaključila.

Naslednji prispevek

Vpliv glasbe na možgane ploda

4 novembra, 2013 0