Friday, July 19, 2024

Moja izkušnja
Čeprav sta oba že dolgo pokojna, se še danes zelo rad spominjam stare mame in starega očeta, s katerima sem preživel lep kos svojega zgodnjega otroštva. V tistem času je porodniški dopust trajal samo tri mesece in vse sobote so bile delovne. Ob vsem tem sta starša periodično imela še celodnevna dežurstva, tudi ob nedeljah. Če temu dodamo še gospodinjske obveznosti, je povsem razumljivo, da je mami zmanjkovalo časa za kakovostno ukvarjanje z otroki. Zato je pomoč maminih staršev bila res dobrodošla. Stara starša sta me imela zelo rada, kar se je odražalo tako v njunih dejanjih kot besedah. Šele zdaj se zavedam, da sta odigrala zelo pomembno vlogo v mojem življenju, saj sta ogromno prispevala k izgradnji zdravih psiholoških temeljev moje osebnosti. Če ne bi bilo njiju, bi v moji duševnosti zijala velika vrzel.


Mladi danes
Mladi starši so tudi danes precej zasedeni. Prihod otroka pa pomeni velikansko spremembo v načinu življenja, saj novorojeno bitjece zahteva ogromno pozornosti. Če temu dodamo še mladost in neizkušenost, kot rezultat pogosto dobimo utrujenost in napetosti med novopečenimi starši. Zato je pomoč starih staršev zelo dobrodošla.

Nasvet za stare starše
Vsekakor se ne smete preveč vmešavati v partnerski odnos mladih in tudi pri deljenju vzgojnih nasvetov bodite previdni in predvsem nevsiljivi. Mladi imajo svoje predstave o vzgoji in so lahko zelo občutljivi na “pridige”, zlasti če imajo s svojimi starši nerazrešene zadeve iz preteklosti. V odnosu do vnukov pa bodite dobrohotni in ljubeči. Prisluhnite jim, jemljite jih resno in jih upoštevajte, razlagajte jim o stvareh, ki jih zanimajo, in jih poučujte, potrpežljivo, ne da bi jim vsiljevali svoje mnenje. Ko pa je kdaj treba vnuku postaviti mejo, naredite to prijazno in odločno, vendar brez hude krvi. Za vse to vam bodo vnuki nekoč zelo hvaležni. V njihovih srcih bo ostal neizbrisen spomin na čas, ki so ga preživeli z vami. In verjemite mi, nekoč, ko bo koža vaših vnukov že stara in nagubana, bo ljubezen, s katero ste jih obdajali, še vedno grela njihova srca.

Kategorija:   Novice, Vzgoja
Naslednji prispevek

Ukradeni otroci brez odškodnine

13 junija, 2012 0