Wednesday, April 17, 2024

Pri osemnajstih mesecih so imeli omenjeni otroci večje težave z motoričnimi sposobnostmi, pogosteje so se pojavili tudi simptomi avtizma. Pri 36-tih mesecih pa so se pojavile tudi težave pri tvorjenju logičnih stavkov.


Izpostavljenost antiepileptikom v nosečnosti pa se je kazala v večjem tveganju prirojenih napak pri otrocih.

Epilepsija je pri ženskah v reproduktivnem obdobju dokaj pogosta težava, uporaba antiepileptikov v nosečnosti pa niha od 0,2 do 0,5%.

Naslednji prispevek

Nosečnost: Jutranja slabost in antihistaminiki

24 julija, 2013 0