Tuesday, April 23, 2024

Za testiranje nove metode se je odločila oxfordska univerza, splošna uporaba te metode pa bo znižala stroške IVF postopka.


V povprečju se je zaradi abnormalnosti DNK embria vsak tretji poizkus oploditve z biomedicinsko pomočjo izjalovil.

Omenjene napake onemogočajo implantacijo embria na maternično steno.

Raziskave kažejo, da je pri materinih zgodnjih tridesetih abnormalnih približno četrtina embriov, številka se v poznih tridesetih in začetku štiridesetih povzpne na tri četrtine.

Test bi lahko za dve tretjini zmanjšal stroške IVF postopka, vendar je potrebno širše testiranje, ki bo potrdilo natančno razmerje učinkovitosti metode.