Saturday, June 22, 2024

Za dan krajša čakalna doba

V primerjavi s preteklim letom so v prvem polletju letos obravnavali tisoč bolnikov več, opravili so 22 transplantacij več, med njimi za polovico več presaditev ledvic in 104 operacij več na odprtem srcu. Prof. dr. Aleksandra Markovič – Predan je pojasnila, da stroški pri zdravilih ne naraščajo na račun povišanja cen, temveč na račun porabe antibiotikov in drugih vrst zdravil, med njimi tudi tista, ki so potrebna pri imunoterapiji ob transplantacijah, ker nimajo ustreznih prostorov za izolacijo transplantirancev. V letošnjem polletju so skrajšali ležalno dobo skoraj za en dan, število bolnikov iz drugih regij pa se je povečalo za 488. Kar 45 odstotkov bolnikov sprejmejo v Klinični center urgentno. "Večina med njimi so kronični bolniki z akutnimi poslabšanji, sprejem pa ne bi bil potreben, če bi imeli boljšo oskrbo doma," je prepričana strokovna direktorica. Po negativnih rezultatih še posebno izstopajo interna, ginekološka in dermatovenerološka klinika, pa tudi pediatrična in ortopedska klinika. Po mnenju Markovič-Predanove deli Slovenija usodo razvitega sveta, saj narašča delež starejšega prebivalstva, z njim pa se povečuje število operacij kolen in kolkov.


Racionalizacija stroškov

Sveženj ukrepov za izboljšanje poslovanja, ki so ga predstavili na včerajšnji seji sveta Kliničnega centra posega v vsa področja dela. Racionalizirali bodo porabo zdravil (vključili so farmacevte, skušali bodo dobiti dodatne popuste za zdravila in dodatni denar za draga zdravila), medicinskih in drugih materialov, laboratorijsko diagnostiko (cena v naših laboratorijih bo morala biti primerljiva s cenami v svetu; obstajajo možnosti, da bodo opravljali tudi nekatere preiskave, ki jih sedaj delajo zunaj Kliničnega centra…), optimizirali pa bodo tudi naročanje bolniške prehrane. Nedotaknjeno ne bo ostalo niti področje stroškov dela in izobraževanja. Do nadaljnjega bo pri nekaterih zaposlitvah veljala zamrznitev, odobrena pa bodo samo na medicinsko stroko osredotočena izobraževanja. Kar 185 članov komisij je pripravilo strokovne kriterije, po katerih bodo lahko objavljali javne razpise za materiale, storitve, opremo ter naložbe. Ponovno bodo preučili tudi obremenitve zdravnikov in medicinskih sester, ki dobivajo vedno nove delovne naloge. In kako bodo stimulirali klinike k varčnejšemu poslovanju? Motivacija bo le odstotek pri plači in dodatna finančna sredstva za nabavo medicinske opreme za prihodnje leto.

Člani sveta so sprejeli tako polletno poročilo z varčevalnimi ukrepi kot tudi rebalans, ki predvideva, da se bodo prihodki in odhodki ob koncu leta ujeli pri 77 milijardah tolarjev.

Vir: Dnevnik

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Prva obsodba zaradi obrezovanja

13 junija, 2012 0