Tuesday, May 28, 2024

Novo šolsko leto je v polnem teku, z njim pa tudi nove vsebine v čitankah, delovnih zvezkih in učbenikih. Nekaterim otrokom knjige zaradi številnih novih informacij predstavljajo veselje, drugim pa nepredstavljive težave. Počasnejše branje, nerazumevanje prebranega, branje na pamet, so samo nekatere od težav, ki jih najprej opazijo starši.


Zaradi težav z branjem je izguba interesa samo logična posledica. Otroke pogosto, tudi učitelji, etiketirajo za lene in nezainteresirane, nekateri otroci pa kažejo objektivne težave pri osvajanju tehnike branja.

V zadnjem času se veliko govori o disleksiji in disgrafiji, značilno motnjo branja, ter pisanja. Vsako težavo pa ne moremo povezovati s tima motnjama. Z diagnostičnim pregledom logopeda in psihologa se potrdi stopnja težave in starše napoti k pravilni obliki terapije.

Nekaj pogostih zaznamkov pri težavah z branjem:

•    Težave pri povezovanje črkovnih slogov v besedah
•    Nepravilno branje ali spreminjanje zlogov (vrata –trava)
•    Zamenjava črke ali zlogov (do – od)
•    Ugibanje besed (mračen – mačka, dober – obed)
•    Izpuščanje črk, zlogov ali besede (davnina – davni)
•    Vračanje na prebrano vrstico
•    Otroci se lahko pritožujejo, da jim besede bežijo, menjajo položaj…

Nekaj zaznamkov pri težavah s pisanjem:

•    Težko sledijo smer pisanja, pišejo počasi, rokopis se ne da prebrati
•    Težave pri povezovanju glasu in črk
•    Zamenjava črk, ki so podobne in zvenijo podobno (b-d, m-n, a-e, d-t, p-b, k-g, s-z)
•    Zrcalno pisanje
•    Vstavljanje, dodajanje, ponavljanje, premikanje besed in zlogov
•    Izpuščanje besed ali del besede
•    Težave pri uporabi pravopisnih pravil
•    Zamenjava besednega reda v stavkih

V kolikor zaznate eno od omenjenih težav, se obrnite k logopedu ali psihologu, ki bosta ocenila stopnjo težave in določila obliko terapije.
 

Naslednji prispevek

Test za zgodnje odkrivanje raka na prostati

13 junija, 2012 0