Saturday, April 13, 2024
13 junija, 2012

Britanska vlada je z družbo GlaxoSmithKline za zdravilo Relenza® podpisala pogodbo v zvezi s pandemijo gripe

By 0 801 Views

Družba GlaxoSmithKline (GSK) je potrdila, da je z britansko vlado podpisala dogovor o zagotovitvi 10,6 milijonov enot zdravila Relenza® (zanamivir) za uporabo v primeru pandemije gripe. Dogovor pokriva del dodatnih 18 milijonov protivirusnih zdravil, ki jih je kupila vlada.  


Britansko ministrstvo za zdravje je tako podvojilo svoje zaloge, s katerimi pokriva približno polovico britanske populacije. To zadošča za zdravljenje vseh, ki bi ob pandemiji gripe zboleli, če bi število klinično obolelih doseglo najslabši možni scenarij britanske vlade, ki predvideva 50% obolele populacije. Zanamivir predstavlja približno tretino trenutnih britanskih zalog protivirusnih zdravil.

Simon Jose, generalni direktor in višji podpredsednik GSK v Veliki Britaniji, je komentiral, da je s podvojitvijo britanskih zalog protivirusnih zdravil in predrugačenjem teh zalog tako, da sedaj vključujejo tudi zdravilo Relenza. S tem je vlada prepoznala ključno vlogo, ki jo protivirusna zdravila lahko imajo pri zmanjševanju potencialnih opustoševalnih posledic pandemije gripe.  

Odločitev britanske vlade o nakupu zanamivirja je v skladu s priporočili, ki sta jih objavili Evropska Agencija za zdravila EMEAi in britanska Royal Society and Academy of Medical Sciences.ii Priporočili neodvisno priporočata predrugačenje zalog antivirusnih zdravil tako, da poleg zdravila Tamiflu® (oseltamivir) vključujejo tudi zanamivir, zlasti zaradi pojavljanja dokazov o rezistenci na zdravilo.

S tem novim dogovorom Velika Britanija poleg Francije postaja druga evropska država z zalogo zdravil, ki zadoščajo za zdravljenje 50 odstotkov svoje populacije.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je mnenja, da je nova pandemija gripe neizogibna, a nihče ne more napovedati, kdaj in kje bo izbruhnila, koga bo prizadela in kako resen bo njen obseg.iii

Pandemija gripe lahko nastopi, če se pojavi nov podtip virusa gripe in se z lahkoto razširi med ljudmi. Ker večina ljudi ne bo imuna na virus, ki bi povzročil pandemijo, se pričakuje, da bosta stopnji okuženosti in obolelosti višji kakor med sezonskimi epidemijami običajne gripe.

Kot izdelovalec protivirusnih zdravil in tudi cepiv proti gripi je GSK zavezan pomagati vladam in zdravstvenim oblastem po vsem svetu pri načrtovanju njihovih odgovorov na globalno pandemijo gripe, tako pred njenim izbruhom kot tudi v primeru, da je le-ta uradno potrjena.

GSK je za zagotovitev nepretrgane oskrbe s kritičnimi zdravili vložil mnogo sredstev v razširitev svetovnih proizvodnih in raziskovalnih kapacitet na področju cepiv in protivirusnih zdravil in tudi v načrtovanje kontinuuma kritičnih poslovnih operacij in procesov v primeru pandemije gripe.

GlaxoSmithKline – ena izmed vodilnih svetovnih raziskovalnih farmacevtskih družb – si prizadeva izboljšati kvaliteto življenja ljudi, tako da jim omogoča, da naredijo več, se počutijo bolje in živijo dlje.

Relenza je zaščitena blagovna znamka skupine družb GlaxoSmithKline.

Reference:

European Medicines Agency. Updated review of influenza antiviral medicinal products for potential use during a pandemic by the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) of the European Medicines Agency (EMEA). London, UK: EMEA; 2007.

UK Royal Society and the Academy of Medical Sciences. Policy document 36/06. Pandemic influenza: science to policy. London, UK: Royal Society; 2006.

WHO “Information about pandemic influenza” http://www.euro.who.int/influenza/20080618_20 accessed January 22, 2008   
 

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Osamljenost uničuje zdravje

13 junija, 2012 0