Saturday, June 15, 2024

Kartici ni pomembno ali je tolar ali je evro

Avtor 13 junija, 2012 0

Še posebno zdaj, ko nam v žepih cingljajo evrski kovanci, papirnati denar pa je večje vrednosti, kot smo bili vajeni, so pomembne plačilne kartice. Celo tisti, ki so kljub opozorilom zaradi nezaupanja bankam denar še vedno hranili doma »v nogavici«, so morali v banki zamenjati gotovino. Mnogi so se ob tem opogumili in odprli bančni račun, v banki pa so jim v roke potisnili bančno kartico. Z uvedbo evra pa se poslovanje s karticami ni spremenilo, druga je le valuta, v kateri plačujemo storitve in izdelke.

Beri dalje

Kaj lahko storim s svojimi 20 milijoni tolarjev?

Avtor 13 junija, 2012 0

Prepričan sem, da bi bilo vprašanje iz naslova bolj primerno, če ga formuliramo takole: "Kaj hočem storiti s svojimi dvajsetimi milijoni tolarjev?" Če se vprašamo tako, potem smo že zelo daleč na poti uspeha. Že brskanje po spletni strani Moj Uspeh, ali morda po bolj finančno usmerjeni, kot je Donos.net, od koder prihajam avtor, pomeni, da vam ni vseeno, kam vas vodi vaša pot uspeha. Tokrat bomo poskušali odgovoriti, kaj dejansko lahko naredimo z omenjenim zneskom in kateri so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na način investiranja sredstev.

Beri dalje

Kako napisati življenjepis?

Avtor 13 junija, 2012 0

Splošno lahko za življenjepis in CV uporabimo izraz osebna predstavitev. Izraz življenjepis se uporablja bolj za esejski tip osebne predstavitve, medtem ko uporabljamo izraz CV za strukturirano, tabelarično obliko osebne predstavitve. CV je torej življenjepis, podan v pregledni in jedrnati obliki.

Beri dalje

Dohodnina po novem

Avtor 13 junija, 2012 0

Z januarjem 2007 se je začel uporabljati novi Zakon o dohodnini ZDoh-2, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 117, z dne 16. 11. 2006. Izhodišče za pripravo novega zakona je bilo besedilo Zakona o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB4 in 69/06 – odločba US), zato je tudi v novem zakonu ohranjena enaka struktura, nespremenjeno je ostalo tudi besedilo večjega števila določb posameznih členov. Zato vas v tem dopisu seznanjamo predvsem s tistimi novostmi in spremembami, ki se pomembno razlikujejo od dosedanje ureditve.

Beri dalje

Panični pobegi iz skladov so najslabši

Avtor 13 junija, 2012 0

V letošnjem letu so vlagatelji v vzajemne sklade precej več dvigovali svoja sredstva iz skladov kot vplačevali v njih. Še posebej v primerjavi z dogajanjem v preteklih letih. Težko je ocenjevati, ali so zgolj preusmerjali denar v sklade z drugačno naložbeno politiko, unovčevali dobičke, ki so jih dosegli v preteklih letih, ali pa preprosto niso bili zadovoljni z donosi, ki so jih v zadnjem letu dni (v povprečju okrog pet odstotkov nominalno) dosegli z naložbo v vzajemne sklade. Veljalo pa bi opozoriti, da je naložba v vzajemne sklade dolgoročna in naj bi trajala več kot pet let, zato ne velja reagirati na vsak manjši nihaj vrednosti točke in ne na vsako spremembo davčne zakonodaje.

Beri dalje

Numerologija

Avtor 13 junija, 2012 0

Numerološka uskladitev prinaša v človeka mir, harmonijo, ljubezen, zadovoljstvo, uspeh in – zdravje. eseda numerologija izhaja iz besede "numerus", ki v latinščini pomeni število. Poenostavljeno bi lahko rekli, da je to nauk o številih. Toda numerologija je veliko več.

Beri dalje