Friday, September 29, 2023

Europass

Avtor 13 junija, 2012 0

Europas izhaja iz potrebe narediti kvalifikacije in kompetence bolj transparentne. S tem bi poveèali in izbolj¹ali mobilnost med dr¾avami, sektorji in podjetji kot tudi olaj¹ali prehod iz uèenja v delo.

Beri dalje

Neformalno izobraževanje – zaposlitveni potencial

Avtor 13 junija, 2012 0

Pomemben prehod, ki ga morajo mladi napraviti na poti iz mladosti v odraslost, je prehod iz obdobja šolanja in ekonomske odvisnosti v obdobje zaposlenosti. Ta prehod pa sploh ni enostaven. Po eni strani gre nalogo naèrtovanja poklicne poti, ki obsega vse od odločanja za poklic in izbire šolanja na začetku do iskanja ustrezne zaposlitve na koncu. Po drugi strani pa gre za nalogo prevzemanja odgovornosti za lastno materialno stanje in izgradnjo podobe kompetentne osebe. Mejna točka pri tem pa je zaposlitev. Za precej mladih pa ni enostavno prestopiti to točko.

Beri dalje

Planiranje kariere

Avtor 13 junija, 2012 0

Zaposlovanje se spreminja, številne organizacije zmanjšujejo število zaposlenih, tako da je ideja vseživljenjske kariere v enem poklicu močno omajana. Možnost zaposlitve pomeni danes zavedanje spreminjajočega se sveta dela, odgovornosti za lastno kariero in osebnostni razvoj ter upravljanje lastnega odnosa z delom. Pomeni tudi prevzemanje kontrole nad potrebami vseživljenjskega učenja in sposobnost prepoznavanja priložnosti na trgu dela, morda celo na področjih, katera so bila nekoč izvzeta iz seznama potencialnih področij zaposlitve, ali pa so šele v nastajanju. V prihodnosti bomo po vsej verjetnosti vedno bolj delovali na področju samozaposlovanja, ustanavljanja lastnih podjetij, torej bo odgovornost za lastno delo, razvoj in planiranje kariere še bolj poudarjena.

Beri dalje

Zaposlitveni potencial mladih

Avtor 13 junija, 2012 0

V tem prispevku želimo predstaviti nekaj možnosti krepitve zaposlitvenega potenciala mladih v različnih osnovnih in podpornih dejavnosti povezanih s poklicnim in strokovnim izobraževanjem. Osredotočili se bomo na naslednje možne doprinose: vzpodbujanje vseživljenjskega učenja in razvijanje ključnih veščin, doprinos k poklicni orientacij ter promocija in vrednotenje neformalnega izobraževanja.

Beri dalje

Ali se ženske kariere razlikujejo od moških karier?

Avtor 13 junija, 2012 0

V zadnjih 40 letih se je spolna struktura na trgu dela popolnoma spremenila, na kar je močno vplival pritok ženske delovne sile. Sprememba je najbolj opazna na nadzornih in menedžerskih nivojih. Pri vseh teh spremembah se pojavlja vprašanje, ali ženske delujejo na tak način kot moški ali ne. Odgovor na to vprašanje so dali rezultati raziskave, ki je vključevala 8.287 moških in 5.077 žensk iz različnih področij dela in različnih držav. Rezultati so torej prikazali nekakšne splošne podobnosti in razlike med spoloma.

Beri dalje

Kako tržiti sebe

Avtor 13 junija, 2012 0

Mogoče se sliši nekoliko grobo, a vendar se tržimo in prodajamo vsak dan. V službi, doma, v družbi, kjerkoli. Ko želite prost dan in morate za to prositi šefa, takrat se tržite. Ko pri mesarju želite najboljši kos mesa, tudi tu se tržite. Hitreje kot to spoznamo in sprejmemo, bolje bo za nas. Prej lahko ukrepamo, povečamo lastno vrednost in postanemo uspešni. Trženje je univerzalna gospodarska aktivnost, ki je prisotna v vsaki družbi in na vseh njenih nivojih. Je mehanizem, ki posameznikom in organizacijam zagotavlja izdelke, ki jih želijo in potrebujejo. Vsak od nas je edinstven izdelek, ki išče kupca. Trženje umetnost in znanost, ki se je morate naučiti.

Beri dalje

Denar, (dobrega) zakona vladar

Avtor 13 junija, 2012 0

Resne zakonske težave povzročajo trije dejavniki: seks, sorodniki in denar. In prav zaradi zadnjega se pari najpogosteje prepirajo: skoraj 70 odstotkov se jih občasno ali redno spre zaradi denarja, finančni nesporazumi in iz njih izhajajoči problemi pa so vzrok približno 40 odstotkov ločitev, to pa je takoj za nezvestobo.

Beri dalje

Naložbena polica

Avtor 13 junija, 2012 0

Naložbena polica je oblika življenjskega zavarovanja kjer poleg zavarovanja za primer smrti, varčujete v izbranih vzajemnih skladih. Z varčevalnim delom zavarovalne premije vstopite na trg kapitala, s tem prevzamete naložbeno tveganje in dobite možnost doseganja višjih donosov in posledično višjega privarčevanega zneska ob izteku zavarovanja.

Beri dalje