Tuesday, January 26, 2021

Domača lekarna

Avtor junij 13, 2012 0

Sodobna farmokologija je potrdila, da številna zdravilna zelišča vsebujejo učinkovine, ki jih ne moremo nadomestiti z nobenimi sintetičnimi pripravki. Ne da bi se zavedali imamo v kuhinji in hladilniku majhno lekarno.

Beri dalje

Vpliv igre na otrokov razvoj

Avtor junij 13, 2012 0

V otrokovem življenju je veliko prelomnih trenutkov in eden izmed njih je prav gotovo začetek šolanja. Pri starših pogosto prevladuje zmotno mnenje, da mora učenec ob vstopu v šolo že brati in pisati. S prezgodnjim učenjem branja pa silimo prav v čas, ki je primeren za razvoj govora in jezika. Kasneje ti učenci niso v šoli prav nič bolj uspešni od tistih, ki so se branja naučili v prvem razredu. Res pa je, da nekateri otroci znajo brati in pisati že pred vstopom v šolo, ne da bi jih kdo posebej poučeval ali spodbujal. To pomeni, da so za opismenjevanje dozoreli prej kot večina povprečno razvitih otrok. To so lahko zelo bistri otroci , ali pa imajo izredno razvite sposobnosti, ki jih zahteva branje. Vendar pa je za uspešno delo v prvem razredu pomembno le, da imajo otroci razvite tiste duševne sposobnosti, ki bodo učencem omogočile, da bodo branje in pisanje osvojili brez večjih naporov. Pomemben pokazatelj duševnega razvoja pa je prav govor. Veliko možnosti za razvoj govora daje otrokom igra vlog, ki jo srečamo v svobodni igri, ko se otroci igrajo šolo, trgovino ipd. Otroci najpogosteje igrajo vloge ljudi in živali, ki jih v takem primeru poosebijo, zato so primerne za razvoj govora in socializacije. V igrah včasih tudi pišejo, berejo, računajo, pojejo, plešejo in slikajo. Igra nastaja kot notranja otrokova potreba po gibanju, dejavnosti in delovanju. Otroka ni potrebno ne učiti in ne spodbujati k igri, omogočiti pa mu moramo, da se v svoji starosti primerno igra. V igri razvija svoje funkcije, različne sposobnosti, hkrati pa si pridobiva izkustvo. Tudi posamezne dispozicije se ne morejo same po sebi razviti v sposobnosti. Potrebni so ustrezni vplivi okolja in otrokova lastna aktivnost. Poleg dispozicij in dejanskih možnosti za razvoj, ki jih nudi okolje, je otrokova aktivnost pomemben dejavnik, ki omogoča, da otrok svoje možnosti za duševni razvoj do kraja razvije. V tej zvezi dojamemo nenadomestljivo vlogo otroške igre za otrokov celostni osebnostni razvoj. Če se otrok ne želi igrati, je to navadno znak za težave v njegovem telesnem in duševnem razvoju. V duševnem razvoju so tako prikrajšani tisti otroci, ki jim starši ne dajejo prilike za igro. To se dogaja tudi v družinah, kjer so starši prezaposleni. Tudi šolski otrok mora imeti čas za igro. Izkušnje so pokazale, da so v kasnejšem življenju odpornejši in osebno uravnovešeni tisti, ki so se ustrezno razživeli v igri.

Beri dalje

Vpliv matere na telesno samopodobo hčerke

Avtor junij 13, 2012 0

V obdobju otroštva in adolescence so kljub ostalim vplivom iz okolja starši tisti “modeli”, ki jih njihovi potomci najpogosteje in najbolj dosledno posnemajo. Starši na primer pogosto pri svojih otrocih zasledijo enake navade in ravnanja, kot jih uporabljajo sami, pri čemer so v odnosih med enakima spoloma (oče-sin, mati-hči) kopije lahko še bolj podobne originalu. Pomemben predmet primerjave v odnosu mati-hči je gotovo telo. Kako kot mati pomagati hčeri pri razvoju zdravega, pozitivnega odnosa do svojega telesa?

Beri dalje

Babice in dedki – neprecenljiva modrost

Avtor junij 13, 2012 0

Bogastvo v otrokovi družini gotovo pomenijo babice in dedki, ki do svojih vnukov gojijo poseben odnos. Ko starši staršev stopijo v novo vlogo, se tudi med vsemi generacijami ustvarijo nove spodbude in tudi ovire, ki jih mladi starši skupaj z starimi starši tudi premagujejo. Da bi v razširjeni družini le vladala sožitje in harmonija!

Beri dalje

Spremembe v skrbi za naše najmlajše?

Avtor junij 13, 2012 0

V zadnjem času se veliko govori o spremembah v predšolski vzgoji, zlasti pa zbode v oči predlog, da bi za prvo starostno skupino spremenili kadrovske pogoje za delo z otroki. To v praksi pomeni, da zanj ni več potrebna vzgojiteljica z vsem znanjem in kvalifikacijami, ki jih delovno mesto zahteva, temveč lahko delo opravljajo tudi strokovno manj kompetentni posamezniki, celo s srednješolsko izobrazbo.

Beri dalje