Saturday, November 28, 2020

Vpliv igre na otrokov razvoj

Avtor junij 13, 2012 0

V otrokovem življenju je veliko prelomnih trenutkov in eden izmed njih je prav gotovo začetek šolanja. Pri starših pogosto prevladuje zmotno mnenje, da mora učenec ob vstopu v šolo že brati in pisati. S prezgodnjim učenjem branja pa silimo prav v čas, ki je primeren za razvoj govora in jezika. Kasneje ti učenci niso v šoli prav nič bolj uspešni od tistih, ki so se branja naučili v prvem razredu. Res pa je, da nekateri otroci znajo brati in pisati že pred vstopom v šolo, ne da bi jih kdo posebej poučeval ali spodbujal. To pomeni, da so za opismenjevanje dozoreli prej kot večina povprečno razvitih otrok. To so lahko zelo bistri otroci , ali pa imajo izredno razvite sposobnosti, ki jih zahteva branje. Vendar pa je za uspešno delo v prvem razredu pomembno le, da imajo otroci razvite tiste duševne sposobnosti, ki bodo učencem omogočile, da bodo branje in pisanje osvojili brez večjih naporov. Pomemben pokazatelj duševnega razvoja pa je prav govor. Veliko možnosti za razvoj govora daje otrokom igra vlog, ki jo srečamo v svobodni igri, ko se otroci igrajo šolo, trgovino ipd. Otroci najpogosteje igrajo vloge ljudi in živali, ki jih v takem primeru poosebijo, zato so primerne za razvoj govora in socializacije. V igrah včasih tudi pišejo, berejo, računajo, pojejo, plešejo in slikajo. Igra nastaja kot notranja otrokova potreba po gibanju, dejavnosti in delovanju. Otroka ni potrebno ne učiti in ne spodbujati k igri, omogočiti pa mu moramo, da se v svoji starosti primerno igra. V igri razvija svoje funkcije, različne sposobnosti, hkrati pa si pridobiva izkustvo. Tudi posamezne dispozicije se ne morejo same po sebi razviti v sposobnosti. Potrebni so ustrezni vplivi okolja in otrokova lastna aktivnost. Poleg dispozicij in dejanskih možnosti za razvoj, ki jih nudi okolje, je otrokova aktivnost pomemben dejavnik, ki omogoča, da otrok svoje možnosti za duševni razvoj do kraja razvije. V tej zvezi dojamemo nenadomestljivo vlogo otroške igre za otrokov celostni osebnostni razvoj. Če se otrok ne želi igrati, je to navadno znak za težave v njegovem telesnem in duševnem razvoju. V duševnem razvoju so tako prikrajšani tisti otroci, ki jim starši ne dajejo prilike za igro. To se dogaja tudi v družinah, kjer so starši prezaposleni. Tudi šolski otrok mora imeti čas za igro. Izkušnje so pokazale, da so v kasnejšem življenju odpornejši in osebno uravnovešeni tisti, ki so se ustrezno razživeli v igri.

Beri dalje

Vpliv matere na telesno samopodobo hčerke

Avtor junij 13, 2012 0

V obdobju otroštva in adolescence so kljub ostalim vplivom iz okolja starši tisti “modeli”, ki jih njihovi potomci najpogosteje in najbolj dosledno posnemajo. Starši na primer pogosto pri svojih otrocih zasledijo enake navade in ravnanja, kot jih uporabljajo sami, pri čemer so v odnosih med enakima spoloma (oče-sin, mati-hči) kopije lahko še bolj podobne originalu. Pomemben predmet primerjave v odnosu mati-hči je gotovo telo. Kako kot mati pomagati hčeri pri razvoju zdravega, pozitivnega odnosa do svojega telesa?

Beri dalje

Babice in dedki – neprecenljiva modrost

Avtor junij 13, 2012 0

Bogastvo v otrokovi družini gotovo pomenijo babice in dedki, ki do svojih vnukov gojijo poseben odnos. Ko starši staršev stopijo v novo vlogo, se tudi med vsemi generacijami ustvarijo nove spodbude in tudi ovire, ki jih mladi starši skupaj z starimi starši tudi premagujejo. Da bi v razširjeni družini le vladala sožitje in harmonija!

Beri dalje

Spremembe v skrbi za naše najmlajše?

Avtor junij 13, 2012 0

V zadnjem času se veliko govori o spremembah v predšolski vzgoji, zlasti pa zbode v oči predlog, da bi za prvo starostno skupino spremenili kadrovske pogoje za delo z otroki. To v praksi pomeni, da zanj ni več potrebna vzgojiteljica z vsem znanjem in kvalifikacijami, ki jih delovno mesto zahteva, temveč lahko delo opravljajo tudi strokovno manj kompetentni posamezniki, celo s srednješolsko izobrazbo.

Beri dalje

Kako naj se vključim med vrstnike?

Avtor junij 13, 2012 0

Zadnje leto mi je veliko staršev potožilo, da se njihovi otroci težko znajdejo med vrstniki, kar pomeni, da se zelo hitro sprejo pri igri in potem iščejo zaščito in podporo pri njih. Vprašanje je bilo seveda, kako ravnati. Ali otroka vračati v igro, skupaj z njim razčiščevati, zakaj so se sprli, ali pa mu ponuditi sebe kot nadomestek za družbo vrstnikov?

Beri dalje

Otrok laže

Avtor junij 13, 2012 0

Poštenosti in nepoštenosti se naučimo že v zgodnjih letih. Starši so zelo zaskrbljeni, ko odkrijejo, da njihov otrok ali najstnik laže. Pri tem moramo razlikovati med laganjem, ki ni resna težava, od laganja, ki presega te meje. Laganje, ki ni resna težava, so zgodbe, ki si jih izmišljujejo otroci v starosti od štiri do pet let. To je normalno, saj malčki uživajo v poslušanju zgodb in v izmišljanju za lastno zabavo. Starejši otrok ali najstnik morda laže zato, da bi se zaščitil da bi se, denimo, izognil kakemu opravilu ali odgovornosti za svoja dejanja. Priporočljivo je, da starši odgovorijo na posamezne primere laganja tako, da se z otrokom pogovorijo o pomenu odkritosrčnosti, resnicoljubnosti in zaupanja. Nekateri najstniki odkrijejo, da je laganje v določenih situacijah sprejemljivo, če, denimo, ne povejo prijatelju ali prijateljici pravih razlogov za prekinitev zveze, da bi jih ne prizadeli. Drugi najstniki lažejo, da bi zaščitili svojo zasebnost ali da bi si pomagali pri vzpostavitvi psihološke ločenosti in neodvisnosti od staršev (zanikanje, da so se pozno zvečer izmuznili ven s prijatelji).

Beri dalje

Počitnice naj bodo namenjene tudi delu

Avtor junij 13, 2012 0

Živimo v zanimivem paradoksu: starši delajo čedalje več, otroci in mladostniki pa manj. Odrasli postajajo utrujeni, izčrpani, izgoreli, na drugi strani pa nam pred očmi odraščajo zdolgočaseni in apatični mladi ljudje, ki ne vedo, kaj bi počeli s seboj. Prvi se na vseh področjih izobražujejo s protistresnimi programi, da bi nekako zdržali tempo, v katerega so se vdali tudi v dobrem prepričanju, da je treba skrbeti za otroke in jim ponuditi vse najboljše možnosti za odraščanje.

Beri dalje

Mama, odrasel sem, ne vidiš tega?

Avtor junij 13, 2012 0

Prehod iz starega v novo leto nas vsako leto simbolično spomni na kroženje življenja. Ponavljajo se meseci, tedni, dnevi, ponavljajo pa se tudi družine. Starši rojevajo in vzgajajo otroke, otroci odraščajo in postajajo starši. Tako se življenje nenehno obnavlja. V nasprotju s prehodom enega leta v drugo, ki se zgodi v eni noči, pa prehod iz stare družine v novo traja veliko dlje.

Beri dalje