Thursday, December 3, 2020

V šolo bo treba!

Avtor junij 13, 2012 0

Konec je počitnic, konec brezskrbnega zapravljanja časa, lenarjenja in prebujanja brez budilke. Odrasli se vračajo na delovna mesta, otroci v šolske klopi … Vsi bodo potrebovali nekaj časa, da ujamejo normalen delovni tempo.

Beri dalje

Učitelj me ima na piki!

Avtor junij 13, 2012 0

Šolske ocene imajo v družbi vedno večji pomen in že učenci se zavedajo, da je od ocen odvisna njihova prihodnost. Zato so vedno bolj občutljivi za morebitne krivice, povezane z nepravičnim ocenjevanjem. Če se to dogaja vedno pri istem učitelju, dobijo občutek, da jih ima učitelj na piki. Prenizko oceno učenci pogosto doživljajo kot učiteljevo maščevanje.

Beri dalje

Mami, jutri ne bi šel v šolo. Pišemo spis!

Avtor junij 13, 2012 0

Otroci z dispraksijo sodijo med učence s skritimi primanjkljaji. Govorimo o približno deset odstotkih povprečno in nadpovprečno inteligentnih otrok, ki pa imajo težave na področju predelave senzornih informacij, načrtovanja, organizacije in izvajanja nekaterih gibov. Med njimi je štirikrat več dečkov. Njihova šolska uspešnost je odvisna od razumevanja okolja, prilagoditev v procesu izobraževanja, individualnih oblik pomoči in tehničnih pripomočkov.

Beri dalje

Otroci in interesne dejavnosti

Avtor junij 13, 2012 0

Ko je odraščala generacija sedanjih staršev, so od svojih pogosto slišali reklo: »Kar znaš, to veljaš.« Z njim so hoteli svoje otroke spodbujati k učenju, s katerim bi nekoč prišli do kruha, kot so tudi radi rekli. Ta rek seveda v vseh letih niti malo ni izgubil na veljavi, a če si položaj ogledamo od bliže, nam kmalu postane jasno, da so ga starši verjetno vzeli malce preveč zares. Danes namreč ne velja več le zgornji rek, temveč se je k sodobni vzgoji vedno bolj priključila tudi filozofija »v vrtcu bo morda že prepozno.« S tem zagovorniki tovrstnega razmišljanja skušajo starše spodbuditi k čim zgodnejšemu usmerjanju v številna, praviloma intelektualna področja, na katerih se naj otrok začne razvijati, če hočemo, da bo odrasel v človeka z vsestranskimi potenciali.

Beri dalje

Ojoj, sosedov že bere, naš pa še ne!

Avtor junij 13, 2012 0

Saj se je ravnokar rodil, pa že v šolo! Ali dovolj zna, bo zmogel? To se sprašujejo mnogi starši. Malo manjkrat pa se vprašajo, ali je njihov otrok dovolj zrel, ali se bo znašel med sošolci, ima delovne navade, zna poskrbeti zase in za svoje stvari? Vsekakor si moramo ta vprašanja zastavljati vse predšolsko obdobje, ne pa šele, ko je na obzorju šola.

Beri dalje

Kako motiviramo otroka za učenje

Avtor junij 13, 2012 0

Kaj zadržuje oblake na nebu?, Kako postane ogenj vroč?, Kam gre veter, ko preneha pihati?, Ali je Bog poročen? … So vprašanja našega malčka okrog tretjega, četrtega leta, ki je kot premikajoča se škatlica vprašanj.Okrog petega leta imajo otroci izoblikovan osnovni odnos do učenja, odnos, ki se oblikuje na osnovi odzivov njihovih staršev na zgodnje odkrivanje.

Beri dalje