Monday, June 17, 2024

Smisel smernic ACOG objavljenih v februarski izdaji Obstertrics & Gynecology je, da porodničarjem in ginekologom pomagajo pri izbiri, diagnozi in postopku pri sami cervikalni insuficienci.


Cerclage cervicis je postopek pri katerem kirurg vstavi šiv na cervikovaginalno mejo. V nekaterih primerih se predhodno izvede disekcija mehurja in rektuma od cerviksa, saj se na ta način šiv postavi bližje notranji cervikalni osi. Na ta način se prepreči prezgodnje odpiranje materničnega vratu.

Šivanje materničnega vratu ni tvegan postopek, prav tako obstaja zelo malo verjetnosti za zaplete (razpok in vnetje plodovih ovojev – korioamnionitis, raztrganine materničnega vratu in migracija šivov). Rupture maternice in sepsa kot stanji, ki ogrožajo življenje nosečnice, sta zelo redki, lahko se pojavita tudi neodvisno od cerklaže. Transabdominalna cerklaža ima v primerjavi s transvaginalno višje tveganje pojava pooperativnih krvavitev.

Številne ženske, ki so podvržene  tveganju za cerviklano insuficienco, se s transvaginalnim ultrazvokom nadzira od 16. – 24. tedna nosečnosti. S tem postopkom se prepreči več kot polovica nepotrebnih cerklaž.

Nosečnice s kratkim materničnim vratom v drugem tromesečju nosečnosti in pred tem niso imele prezgodnjega poroda, za cerklažo niso najbolj primerne kandidatke. Tem posameznicam se priporoča vaginalni progesteron, ki zmanjša tveganje prezgodnjega poroda.

Čeprav ženske, ki so že imele nosečnost s prezgodnjim porodom pred 34. tednom nosečnosti in pri katerih je dolžina materničnega vratu pred 24. tednom nosečnosti manjša od 25 mm, ne zadovoljijo kriterijev za cervikalno insuficienco, ki jih je postavil ACOG, je vstavljanje šivov za te nosečnice učinkovito. Znanstveni dokazi ta priporočila uvrščajo na nivo A.

Znanstveni dokazi pri postopanju s cervikalno insuficienco ne podpirajo omejevanje in zmanjševanje aktivnosti nosečnice, niti se ne priporoča strogega mirovanja v postelji, ter spolne abstinence.

Dokazov, da bi bila katera od cerklažnih tehnik boljša, ni. (McDonaldova, Shirodkarova)

Cerklaže lahko poveča tveganje prezgodnjega poroda pri večplodnih nosečnostih, zato se tem nosečnicam ne priporoča.

Profilaksa z antibiotiki in tokoliza ne izboljšujeta uspešnosti cerklaže materničnega vratu. 

Naslednji prispevek

Diagnostika srčnih napak pri FAS-u

5 marca, 2014 0