Thursday, July 18, 2024

Leta 2000 smo v Sloveniji dobili zakon, ki dovoljuje, da so spolne celice v primeru, ko zdravljenje neplodnosti odpove in pri ženski oz. moškem na noben način ne moremo pridobiti spolnih celic, lahko darovane. Tako lahko za oploditev ženske, ki ni njegova žena ali zunajzakonska partnerica, semenske celice daruje zdrav moški v starosti od 18 do 55 let, darovalka jajčnih celic za oploditev druge ženske pa je lahko zdrava ženska, stara od 18 do 35 let.


Darovanje spolnih celic pride v poštev tudi, če sta partnerja nosilca genetskih bolezni ali kromosomskih nepravilnosti in obstaja velika verjetnost, da se bo otrok rodil s hudo dedno boleznijo. V takem primeru najprej poskušajo doseči zanositev z lastnimi spolnimi celicami, šele če ta postopek ni uspešen, se odločijo za oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP) z darovanimi spolnimi celicami.
 

Darovana celica – tako želena nosečnost!

Do sprejetja zakona se je na ljubljanski ginekološki kliniki oglasilo približno 150 parov, od takrat pa tovrstno pomoč pri OBMP poišče približno 15 do 20 novih parov letno.

Od 1. maja 2002 do decembra 2003 so na kliniki s semenom darovalca izvedli oploditev pri 44 parih oziroma pri 72 odstotkih vseh čakajočih parov. Od tega se je 41 odstotkov oploditev končalo z nosečnostjo.

Z jajčno celico darovalke pa so izvedli oploditev pri 32 parih oziroma pri 62 odstotkih čakajočih parov. Od tega se je 33 odstotkov prenosov zarodkov končalo z nosečnostjo.

Še vedno je torej veliko čakajočih parov, ki jim vsaka darovana spolna celica pomeni novo upanje.

»Ocenjujemo, da bi trenutno za pomoč neplodnim parom potrebovali še približno 50 darovalcev semenskih celic in 50 darovalk jajčnih celic, saj je pri nekaterih parih treba opraviti več postopkov zunajtelesne oploditve,« pravita asist. dr. Bojana Pinter, dr. med., spec. ginekologije, vodja darovalskih postopkov, in Sašo Drobnič., dr. med., specialist androlog.

Sam postopek oploditve je enak kot pri zunajtelesni oploditvi, seveda pa veljajo pri njem določene strokovne in pravne omejitve.
 

Pravila za zaščito obeh strani – darovalcev in prejemnega para

Darovalke in darovalci morajo biti ob odločitvi za darovanje brez pomislekov in se morajo biti pripravljeni odreči vsem pravicam do otroka. Prejemnica jajčne ali semenske celice in njen partner sta starša otroka in imata vse običajne pravice in dolžnosti. Mati otroka je ženska, ki otroka rodi, oče otroka pa njen partner.

Darovanje spolnih celic je popolnoma anonimno, prav tako je tudi identiteta prejemnega para strogo varovana. Tudi otroci, ki so bili spočeti s pomočjo darovanih spolnih celic, ne morejo izvedeti identitete darovalca spolne celice. Le v izjemnih zdravstvenih okoliščinah smejo zdravniki v interesu otrokovega zdravja razkriti nekatere zdravstveno pomembne podatke darovalke ali darovalca, ne pa tudi njene ali njegove identitete.

Za darovane spolne celice ni dovoljeno prejemati plačila ali kake druge koristi. »V tem vidim veliko prednost naših darovalskih postopkov. Zgodilo se je že, da se je par oploditve z darovano spolno celico veselil tudi zato, ker je vedel, da so naše darovalke ali darovalci, v nasprotju z nekaterimi v tujini, kjer je v ospredju dobiček, dobri ljudje,« je dejala prof. dr. Helena Meden – Vrtovec, dr. med., višja znanstvena svetnica, vodja Kliničnega oddelka za reprodukcijo in strokovna direktorica Ginekološke klinike Kliničnega centra Ljubljana.

Spolne celice enega darovalca ali darovalke se lahko uporabijo za rojstvo otrok v največ dveh družinah. Ponekod po svetu jih lahko uporabijo v petih ali še več družinah, pri nas pa si zaradi majhnosti prostora tega ne moremo dovoliti.
 

Postopek darovanja


Kako svoje seme daruje moški, je pravzaprav jasno. Zato pa postopek morda vzbuja pomisleke pri ženskah, ki bi želele darovati svoje jajčece. Zdravniki trdijo, da je neboleč. »Odvzem jajčne celice je podoben ginekološkemu pregledu, tudi traja približno enako dolgo in ne pušča na telesu ženske nobenih posledic,« trdi asist. dr. Bojana Pinter, dr. med., spec. ginekologije.

Več podatkov o darovalskih postopkih lahko najdete na spletni strani www.daruj.com, vsak dan med 9. in 12. uro pa lahko tudi pokličete na Ginekološko kliniko Ljubljana na telefonsko številko 01/ 522 60 74.

»Veliko ljudi zanima, koliko časa bi porabili za darovanje. Naj poudarim, da lahko darovalec oz. darovalka daruje spolne celice takoj, ko se za to odloči. Darovalec oz. darovalka pride na kliniko povprečno sedem- do desetkrat, povrnemo pa mu oz. ji potne stroške v višini šestih tisočakov na obisk,« je povedala višja medicinska sestra Alenka Hribernik, koordinatorica konzilija za OBMP.

Več informacij lahko dobite tudi na Društvu za večjo rodnost in plodnost Slovencev (01/ 427 13 93 ali 041 221 338).

V zloženki Daruj je zapisano: »Bistvena je svoboda odločitve. Veliko ste naredili tudi, če ste samo prebrali in povedali naprej.«

Članek objavljen v reviji Otrok in družina

Sorodni članki: 

 

 

Kategorija:   neplodnost, O neplodnosti
Naslednji prispevek

Kaj je neplodnost?

13 junija, 2012 0