Saturday, May 25, 2024

V namen raziskave so iz angleškega jezika, matematike in spoznavanja narave testirali 4.000 parov dvanajstletnih dvojčkov.


Raziskava je potrdila, da imajo enojajčni dvojčki s skoraj enakim genetskim zapisom, veliko bolj podobne rezultate, kot dvojajčni dvojčki pri katerih so prisotne večje razlike v genskem zapisu.

Raziskovalci verjamejo, da gre s pomočjo sodobne tehnologije, za potrditev izvedbe osebnega procesa učenja.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice