Thursday, June 20, 2024

Glede dileme, ali je življenjsko zavarovanje naložba ali strošek, Simon Husar, vodja sektorja življenjskih zavarovanj v zavarovalnici Grawe, meni, da ni enoznačnega odgovora. "Vsaka sprememba lokacije denarja, ko gre za nakup neke storitve, kar življenjsko zavarovanje je, pomeni strošek. Ločimo med varčevalnimi in zavarovalnimi produkti. Smisel in namen teh produktov je različen, pravzaprav jih ne moremo primerjati. Življenjsko zavarovanje je investicija v prihodnost," je prepričan Simon Husar.


Tudi glede časa trajanja zavarovanja ne moremo govoriti o dolgoročnosti ali kratkoročnosti, saj je to odvisno od potreb in pričakovanj posameznika. Vsak mora sam premisliti, za kakšen namen in potrebo se življenjsko zavaruje.

"Vsak produkt ima svoja kritja in svoje časovne značilnosti. Vsakdo je potencialno izpostavljen vrsti nevarnosti in mora sam premisliti, katera tveganja so zanj največja, katerih morebitne posledice bi želel olajšati sebi ali svojcem," je razmislek o tem, ali se življenjsko zavarovati ali ne, pojasnil Simon Husar. Mnogim ta oblika zavarovanja lahko z vključitvijo varčevalne komponente pomeni tudi izboljšanje kvalitete življenja v določenih obdobjih, na primer po upokojitvi ali v času šolanja, če pride do izplačila zavarovalne vsote po preteku določenega časovnega obdobja. "Vedeti pa moramo, da ostaja del premije zavarovalnici, ki jo vključi v rizični sklad za primer smrti zavarovancev, torej vsa premija ne gre v naložbo," je povedal Simon Husar.

"Državljani Slovenije se rizikov, ki so jim izpostavljeni, vse bolj zavedajo. Zavarovalnica Grawe ima 6,12-odstotni tržni delež pri življenjskih zavarovanjih, v Sloveniji poslujemo 15 let. Pobrana premija je v teh letih naraščala za 20 do 30 odstotkov letno, v zadnjih dveh letih pa se je ta rast nekoliko upočasnila. Toda naše poslovanje temelji na realnih obljubah zavarovancem, ki jih lahko izpolnimo," je povedal Simon Husar.

Nivo pobrane premije pri življenjskih zavarovanjih je skoraj trikrat nižji kot v državah EU, kar pomeni, da je v Sloveniji življenjsko zavarovanih še precej manj prebivalcev in premija leteh še ni primerljiva. "Zavest o tem, kako pomembno je imeti sklenjeno kvalitetno življenjsko zavarovanje ali pa celo dve, je še premalo prisotna. Brez tega upati na socialno varnost v starejšem obdobju meji že na junaštvo. Socialne pravice se hitro krčijo in prepričani smo, da bo vsaj ena od oblik življenjskega zavarovanja kmalu sestavni del skrbi vsakega posameznika za svojo prihodnost. Seveda mora to omogočiti tudi ustrezna raven življenjskega standarda. Prepričan sem, da bomo v Sloveniji kmalu dosegli standard, ko si bo lahko večina izbrala svojim potrebam primerno obliko življenjskega zavarovanja," je prepričan Simon Husar. V državah EU znaša povprečna premija na prebivalca 1286 evrov, v Sloveniji pa 215 evrov.

Mešano življenjsko zavarovanje Grawe

Zavarovanec: moški, star 30 let

Zavarovalna doba: 20 let

Letna premija: 600 evrov

Zavarovalna vsota*: 13.157 evrov

Predvideni kapital ob doživetju**: 18.551 evrov

Opombe: Zavarovalna vsota se izplača v primeru nastopa zavarovalnega primera, pri mešanem življenjskem zavarovanju je to doživetje ali smrt.

* Zavarovalna vsota je obveznost zavarovalnice v primeru zavarovalnega primera.

** Predvideni kapital ob doživetju je vsota zavarovalne vsote in pripisanega dobička, ki ga ustvari zavarovalnica z upravljanjem sredstev življenjskih zavarovanj.

Vir: Večer

Kategorija:   Družina in finance, Novice
Naslednji prispevek

Doječe matere na dieti

13 junija, 2012 0