Monday, May 27, 2024

Na podlagi 95. člena ZSDP pravico do dodatka za veliko družino določi center po uradni dolžnosti za vse prejemnike otroškega dodatka in jim torej posebnih vlog, tako kot že doslej, ni potrebno oddajati.


Glede pravice do dodatka za veliko družino vas obveščamo, da bodo odločbe izdane konec februarja 2012, in sicer za dve zakonski višini dodatka za veliko družino (za družine s tremi otroki in družine s štirimi ali več otroki). Dodatek za družino s tremi otroki znaša 393,46 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 479,83 evrov. Tako bodo zajete vse tiste družine, ki so pogoje izpolnjevale na dan 1. 1. 2012.

Sprememba socialne zakonodaje na način in na pogoje za pridobitev pravice do dodatka za veliko družino ne prinaša nobenih novosti. Izplačilo dodatka za veliko družino bo tako 14. 3. 2012.

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Ptičja gripa ni tako smrtonosna

13 junija, 2012 0