Tuesday, February 27, 2024

Donacija Zavodu Varna pot predstavlja drugi del zneska, zbranega v sklopu Generalijeve akcije »Prva zavarovalnica, ki vam vrne 10 % premije«, s katero je zavarovalnica Generali darovala po en evro od vsakega sklenjenega ali obnovljenega avtomobilskega zavarovanja. V približno štirih mesecih ja zavarovalnica zbrala 40.730 evrov in s prvim, enakovrednim delom donacije že v juliju 2009 razveselila Rdeče noske.


 

O Zavodu Varna pot

Zavod Varna pot je bil ustanovljen junija 2007 in je civilna, neprofitna, humanitarna in nepolitična organizacija. Sestavljajo jo žrtve prometnih nesreč ter njihovi sorodniki, strokovnjaki, člani in podporniki, ki pričakujejo in od odgovornih struktur zahtevajo, da zagotovijo varen, strpen in učinkovit cestnoprometni sistem. S svojimi aktivnostmi in stališči nevladne organizacije želi Zavod Varna pot zavarovati slehernega udeleženca v cestnem prometu. V njem sodelujejo vsi, ki so besede »tudi jaz lahko storim nekaj za večjo prometno varnost« zamenjali z dejanji, tako da ustvarjajo sistem, v katerem je vsak od nas najpomembnejša in cenjena stvaritev.

S svetovanjem priznanih strokovnjakov in organizacij Zavod Varna pot išče celovite odgovore in individualne rešitve s področja zdravstva in sociale, pravne zaščite in duhovne oskrbe. S preventivnimi in izobraževalnimi programi ter strokovnim vplivom na spremembo zakonodaje namerava dvigniti družbeno in osebno odgovornost ter kulturo v cestnem prometu v slovenskem prostoru. Z vrsto humanitarnih akcij in programov ter v sodelovanju s podporniki, z družbeno odgovornimi podjetji, organizacijami in posamezniki, Zavod Varna pot pomaga tudi konkretnim žrtvam in svojcem prometnih nesreč.

Kategorija:   Novice, Novice