Saturday, April 13, 2024

Po Zakonu o delovnih razmerjih in po trenutno veljavni davčni zakonodaji je delodajalec dolžan najkasneje do 31.januarja 2009 poročati Davčni upravi Republike Slovenije oz. davčnemu organu o vseh izplačanih osebnih prejemkih v preteklem koledarskem letu.


Pristojni izpostavi davčne uprave je delodajalec v skladu z Osnutkom Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine dolžan poročati o vseh izplačanih osebnih prejemkih iz delovnega razmerja in tudi seveda izven delovnega razmerja (kot npr. izplačila po avtorskih in podjemnih pogodbah).

Delodajalec je hkrati dolžan delavcu izdati pisni obračun plače in nadomestila plače za obračunsko obdobje preteklega koledarskega leta.

Osnutek pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008 tudi pojasnjuje, da bo dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2009 mogoča le po elektronski poti, preko storitev portala e-Davki in z uporabo certificiranega digitalnega potrdila.

Kategorija:   Družina in finance, Novice
Naslednji prispevek

Pravljične obleke za nepozabni dan

13 junija, 2012 0