Thursday, February 22, 2024

Področje delovanja

Društvo SOS telefon deluje na področju socialnega varstva, na nacionalni ravni.


Strokovna izhodišča in kriteriji

Vse programe in dejavnosti Društva SOS telefon izvajamo na osnovi določenih strokovnih izhodišč in kriterijev:

  • nasilje nad ženskami je družbeni problem: čeprav do njega večinoma prihaja v družini oz. odnosih, ni osebni, temveč družbeni problem, ki korenini v neenaki porazdelitvi družbene in zasebne moči med spoloma. V več kot 90 odstotkih so žrtve nasilja ženske in otroci, zato je naša pomoč namenjena primarno ženskam in otrokom – žrtvam nasilja;

  • žrtev nasilja potrebuje podporo: najprej pri odločitvi za iskanje pomoči, potem pa pri izbiri določene oblike pomoči; to podporo ji nudimo z ozaveščanjem v okviru preventivnega delovanja ter z možnostjo izbire med različnimi oblikami organizirane pomoči.

Programi Društva SOS telefon:

  • program SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja,
  • program Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja,
  • program Skupina za samopomoč za ženske, ki doživljajo nasilje.

Preventivne dejavnosti

Ozaveščanje, izobraževanje in informiranje strokovne in širše javnosti o problematiki nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki.

Izvajalke programov in dejavnosti

Izvajalke programov in dejavnosti Društva SOS telefon so zaposlene in prostovoljke, ki so strokovno usposobljene in imajo specialna znanja za delo z ženskami in otroki – žrtvami nasilja.

Vabilo novim prostovoljkam

Prostovoljno delo se opravlja kot svetovanje na SOS telefonu za ženske in otroke – žrtve nasilja, v Celju ali v Ljubljani. Osnovno usposabljanje za svetovalno delo na SOS telefonu bo potekalo od 3. novembra do 28. novembra 2009 v Celju. Za podrobnejše informacije pokličite v pisarno Društva SOS telefon, na tel. št. 01 544 35 13 ali 01 544 35 14, vsak delavnik od 9.00 do 15.00. Prijazno vabljene!

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Ajdovi štruklji

13 junija, 2012 0