Sunday, April 14, 2024
13 junija, 2012

En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v naših vrtcih

By 0 589 Views

Menimo, da se osveščenost o zdravemu načinu življenja začne že v otroštvu, zato želimo z akcijo približati med otrokom in jim vzbuditi željo po zdravem življenju, istočasno pa želimo preko otrok o koristnosti medu v vsakdanji prehrani seznaniti tudi starše. Poleg osveščenosti o zdravem načinu prehranjevanja pa želimo pri otrocih in njihovih starših vzbuditi tudi skrb za čebelo in s tem za okolje. Vloga medonosnih čebel v naravi je nenadomestljiva, saj so nujno potrebne za ohranjanje naravnega ravnovesja.


Ker je bila lanskoletna dobrodelno-izobraževalna akcija nadvse pozitivno sprejeta v naših vrtcih in šolah in so jo poleg Skupnosti vrtcev Slovenije in Združenja ravnateljev in ravnateljic, podprli tudi Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Ministrstvo RS za zdravje, Ministrstvo RS za delo in socialne zadeve in Ministrstvo RS za okolje in prostor ter predstavniki slovenskih občin, SMO SE ODLOČILI, DA TUDI LETOŠNJE LETO DRUGIČ ZAPORED ORGANIZIRAMO AKCIJO, KI BO POTEKALA 21. NOVEMBRA.

V slovenske vrtce je vključenih približno 55.000 otrok, zato je bilo potrebno zbrati tono kakovostnega slovenskega medu. Slovenski čebelarji so kljub slabi letini uspeli zbrati dovolj medu, tako da se bodo lahko vsi otroci v vrtcih posladkali z medom. Čebelarska zveza Slovenije združuje čez 200 Čebelarskih društev, ki delujejo po celotni Sloveniji in brez katerih akcije ne bi mogli izvesti. Poleg nesebične pomoči pri zbiranju in razdeljevanju medu se bodo v petek tudi sami pridružili našim otrokom pri zajtrku ter jim predstavili svoje delo in pomen čebelarstva za naše okolje.

V sklopu akcije je Javno svetovalno služba v čebelarstvu izdala zgibanko "Čebelica, moja prijateljica". Vsebina zgibanke je poučna in primerna kot izobraževalno gradivo, saj v sliki in besedi informira mlajše in nekoliko starejše o pomenu čebele za okolje, pridobivanju čebeljih pridelkov in o njihovih koristih. Zgibanke bodo prejeli vsi otroci v vrtcih in osnovnih šolah.

Tako kot lani, smo tudi letos k sodelovanju povabili slovenske župane oz. predstavnike mestnih občin, da s svojo udeležbo na medenem zajtrku podprejo prizadevanja slovenskih čebelarjev pri osveščanju najširše javnosti o ohranjanju okolja.

Da bomo lahko letošnje leto čebelarstvo predstavili najširši javnosti, prosimo za sodelovanje in medijsko pokritost tudi vas. S svojimi objavami lahko občutno pripomorete k uspešnosti akcije, saj smo prepričani, da se tudi v vašem mediju zavedate pomena ohranitve čebelarstva in zdravega prehranjevanja ter da ta vseslovenska akcija tudi ob vaši pomoči postane tradicionalna.

Predstavitev dokumentarnega filma "S čebelo do medu"

Čebelarstvo je ena izmed najstarejših in izrazito tradicionalnih dejavnosti v Sloveniji. Ne le, da je del kulture, postalo je način življenja. V Sloveniji so se rodili številni svetovno znani čebelarji, ki so s svojimi dognanji na področju čebelarstva pustili za seboj neizbrisno sled. Dandanes smo slovenski čebelarji združeni v Čebelarsko zvezo Slovenije in s ponosom nadaljujemo tradicijo svojih prednikov.

Slovenci smo čebelarski narod. To dokazujeta že stari rek, ki je nastal na naših tleh: "Čebelarstvo je poezija kmetijstva", ter novejše geslo: "Slovensko je biti čebelar". Na tisoč prebivalec Slovenije pridejo kar štirje čebelarji, kar je edinstven primer v svetu. Imamo prek sto trideset let staro organizacijo, strokovno revijo Slovenski čebelar častitljive starosti, Čebelarski dom na Brdu pri Lukovici, več kot sto petdeset čebelarskih praporov, lastno čebelarsko uniformo, svojo himno in še kaj se bi našlo. Ponašamo se tudi s tem da je Slovenija izvorno območje podvrste medonosne čebele, ki ji čebelarji pravimo kranjska sivka.

Poleg ohranjanja naše avtohtone čebele in pridelovanja najkakovostnejših čebeljih pridelkov, čebelarji posredno skrbimo tudi za ohranjanje našega življenjskega okolja. Pomembno področje na katerem delujemo je tudi osveščanje širše javnosti o pomenu čebelarstva in koristnosti čebeljih pridelkov v naši prehrani.

Vse našteto je botrovalo temu, da smo se v Javni svetovalni službi v čebelarstvu odločili, da izdamo promocijsko-izobraževalni DVD film "S čebelo do medu".

Med je resnično svet v malem; ne samo da je odličen vir energije, mineralnih snovi in da omogoča boljše izkoriščanje drugih snovi iz hrane, je še mnogo več. Poleg pridobivanja medu je v filmu predstavljena tudi pridelava drugih čebeljih pridelkov, ki nam popestrijo vsak dan in pomagajo lajšati vsakdanje tegobe. Mnogo čebelarjev je velikodušno sodelovalo pri nastanku filma ter odprlo vrata svojih čebelnjakov.

Poleg celotne prikazane poti od cveta do končnega pridelka boste v filmu našli številne odgovore, zakaj so čebelji pridelki slovenskih čebelarjev tako kakovostni, po čem se razlikuje slovenski med od medu iz drugih držav, kakšna je vloga čebel v naravi … Prikazan je širok spekter uporabe medu in drugih čebeljih pridelkov, tako v ljudski medicini, kot tudi v kulinarične in kozmetične namene.

Bogato tradicijo čebelarstva želimo čebelarji prenesti tudi na mlajši rod, zato smo vsem slovenskim osnovnim šolam v sklopu dobrodelno-izobraževalne akcije "En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev" podarili film z namenom, da bi se že mlajše generacije začele zavedati pomena čebelarstva, ki ni samo v pridelavi čebeljih pridelkov, ampak tudi pri ohranjanju naravnega ravnovesja v okolju v katerem živimo.

Kategorija:   Novice, Zdravje
Naslednji prispevek

Z zelenim čajem proti prekomerni telesni teži

13 junija, 2012 0