Monday, June 5, 2023
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Paket ukrepov, ki jih je predlagala Komisija in katerih cilj je izboljšati ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem, omogoča samozaposlenim ženskam v poporodnem obdobju enake pravice do prostovoljnega dopusta.


»Izenačitev med zasebnim in poklicnim življenjem je velik izziv za milijone Evropejcev, moških in žensk. Realnost je taka, da večina žensk na porodniškem dopustu prejema nižje dohodke,« je dejal komisar za socialne zadeve Vladimir Špidla, ki je predstavil sveženj ukrepov.

V primerjavi z 91,7% moških, v EU dela le 65% žensk z majhnimi otroki.

»Naši predlogi bodo ženskam pomagali poiskati ravnotežje med družinskim in poklicnim življenjem. Predlog bo poskušal na trgu delovne sile povečati konkurenčnost pri zaposlovanju mladih mamic in s tem pripomogel, da se bomo čim manj ukvarjali z demografskim izzivom kot je staranje prebivalstva. Države, ki imajo zaposlenih več žensk imajo tudi višjo stopnjo rodnosti,« še dodaja Špidla.

Predlog komisije je bil dan v pregled državam članic in Evropskemu parlamentu, na katere je prenesena odgovornost za končno odločitev.

V Franciji imajo otročnice pravico do 16 tedenskega porodniškega dopusta, na Portugalskem, v Veliki Britaniji, na Irskem, v Grčiji in na Finskem 18 tednov, v Italiji 20, na Danskem. Češkem in Slovaškem 28 tednov, medtem ko se lahko v nekaterih državah podaljša na 52 tednov. Poudariti je potrebno, da se v teh primerih nadomestilo za porodniški dopust ne izplača v celoti.

V novem predlogu so revidirali direktive iz leta 2002, ki je predpisovala minimalni 14 tedenski porodniški dopust, od katerih sta bila dva tedna obvezna.

Skupaj s podaljšanjem najkrajšega obdobja porodniškega dopusta, predlagajo tudi večjo prožnost, ki predvideva, da se bodo ženske lahko same odločile, kdaj jim začne teči porodniški dopust. Obvezen porodniški dopust pred rojstvom otroka se je črtal iz zakona.

Novi predlog ščiti mlade mamice pred odpuščanjem in zagotavlja enako ali primerljivo zaposlitev kot so jo imele pred rojstvom otroka.

Ženske imajo pravico od delodajalca zahtevati prilagojen delovni čas, kljub temu, da ima delodajalec pravico zavrniti prošnjo.

Mati samohranilke bodo imele iste pravice.

Kljub temu predlogu, ki bo poskušal pomagati mladim mamicam, imajo matere z majhnimi otroci velike težave uskladiti poklicno in družinsko življenje.

Po mnenju Evropske komisije, samo nekaj držav zagotavlja zadostno število prostih mest v vrtcih.

EU si je v letu 2002 začrtala cilj, da bo do leta 2010 v vrtcih zagotovila vsaj 33% prosti mest, namenjenim otrokom do treh let starosti.

Blizu tem odstotku so zaenkrat le Danska, Nizozemska, Švedska, Belgija in Španija, približujejo se Velika Britanija, Francija, Portugalska in Luksemburg, vsi ostali pa so še daleč od omenjenega odstotka, vključno s Slovenijo.

Komentarji
Kategorija:   Novice, Zdravje dojenčka