Tuesday, May 28, 2024

Fetalni alkoholni sindrom

Fetalni alkoholni sindrom spada med najpogostejše povzročitelje mentalne zaostalosti, ki pa jo je v 100% mogoče preprečiti. Že prizadejane škode ni moč popraviti oz. ozdraviti in je vseživljenjska.


Simptomi FAS vključujejo: duševno zaostalost, malformacije skeletnega sistema in večjih organov (še posebej srca in možganov), zaostajanje v rasti, težave s centralnim živčnim sistemom, slabe motorične sposobnosti, višja umrljivost, težave z učenjem, spominom, socializacijo, pozornostjo, govorom in sluhom.

Otroci s fetalnim alkoholnim sindromom imajo značilne obrazne poteze. Te so: majhne oči, kratek in privihan nos, ravne ličnice in ozke ustnice. Med odraščanjem vizualne deformacije izginejo, vendar ostanejo ostale težave, s katerimi se otrok spopada vse življenje.

Fetalni alkoholni efekti

Fetalne alkoholne efekte pa uvrščamo v dve različni kategoriji: prirojene alkoholne nevrološke motnje (Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorder ARND) in prirojene alkoholne deformacije (Alcohol-Related Birth Defects (ARBD).

Prirojene alkoholne nevrološke motnje se ozko povezane z vedenjskimi motnjami kot so: težave z učenjem, slab učni uspeh, vedenjsko impulzivna motnja, ter težave s spominom, pozornostjo in sposobnostjo ocenitve trenutka.

Prirojene alkoholne deformacije pa se povezujejo z malformacijami kostno-skeletnega sistema in glavnih organskih sistemov: srce, ledvica, kosti in slušni sistem.

Razlike med FAS in FAE

Fetalni alkoholni sindrom nastane kot posledica rednega uživanja alkohola med nosečnostjo, ali občasnega uživanja večje količine alkohola med nosečnostjo. Zmerno uživanje alkohola pa lahko sproži fetalne alkoholne efekte. Še enkrat, obe motnji ni moč ozdraviti in sta vseživljenjski. Že najmanjši odmerki alkohola v nosečnosti se lahko odražajo v FAE in tako škodijo razvoju vašega otroka.

Najbolj učinkovita je preventiva

Dobra novica je, da se lahko, tako FAS kot FAE, z alkoholno abstinenco v nosečnosti 100% prepreči. V kolikor ste noseči ali se za svojo nosečnost še trudite, alkohol zamenjajte s kakšnimi drugimi brezalkoholnimi naravnimi pijačami.

Kategorija:   Novice, Razvoj dojenčka