Monday, March 4, 2024

Raziskovalci iz Massachusetts Institute of Technology (MIT) verjamejo, da bo njihovo odkritje svoje mesto poiskalo pri terapiji ljudi s posttravmatsko stresno motnjo (PTSP).


Gen Tet1 kontrolira skupino genov, ki so nujni za odstranjevanje predhodnega spomina.

Okrepitev aktivnosti omenjenega gena bi ljudem s PTSP olajšalo pozabiti travmatične dogodke iz preteklosti, so v revijo Neuron zapisali strokovnjaki.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice