Wednesday, April 24, 2024

Spremljanje otroka v vsakodnevni komunikaciji da prve odgovore na vprašanje, ali se govor otroka razvija v skladu s postavljenimi normativi. Kakšen je pravilen tok razvoja govora pa vsekakor zanima številne starše.


Govor se uči in razvija že od prvega meseca življenja. Otrok v prvih mesecih življenja posluša in razlikuje zvoke v svoji sredini, ter z nasmeškom sprejme znan materin in očetov glas. Med odraščanjem pa prične odgovarjati na vokalne igre staršev, njegov glasovno-govorno-jezični sistem pa se prične dokaj hitro razvijati. Do tretjega leta starosti je govorni nivo že na tako visoki ravni, da ga razume velika večina ljudi.

Prve tri mesece življenja

 • Različna vrsta joka, za različne zahteve
 • Ob ogovarjanju prvič spušča različne zvoke
 • Reakcija na zvoke (nasmeh, vznemirjenje,…)

Od četrtega do šestega meseca

 • Oglaša se z različnimi glasovi
 • Oglasi se kadar je razburjen in nezadovoljen
 • Reagira na glasbo, z očmi išče izvor zvoka, opazi zvočne igrače

Od sedmega do dvanajstega meseca

 • Oponaša različne zvoke govora
 • Čeblja skupine glasov – bababab, mamama, dedede, gugugugu
 • Prepozna in razume pogoste besede (ne, pa-pa, mama,…)

Od enega do dveh let

 • Vsak mesec spregovori več besed
 • Zloži po dve besedi
 • S prstom pokaže na poimenovane slike v slikanici
 • Pokaže nekatere dele telesa

Od dveh do treh let

 • Govor je razumljiv tudi neznancem
 • Pripoveduje o dogodkih v vrtcu in pri prijateljih
 • Normalno prične sestavljati povedi
 • Izgovorjava nekaterih črk je še vedno nepravilna (r, szc, šžč)

Vsak otrok pa se razvija s svojim individualnim tempom. Tudi govor se pri vsakem posamezniku razvija z različno hitrostjo, nekateri govorne sposobnosti osvojijo prej, drugi, mogoče tudi s pomočjo strokovnjakov, pa nekoliko kasneje.

Kategorija:   Novice, Rast in razvoj
Naslednji prispevek

Oven

14 septembra, 2012 0