Wednesday, February 28, 2024
Nekategorizirano
25 januarja, 2024

Grafomotorika – gradniki uspešnega učenja pisanja in risanja pri predšolskih otrocih

By 0 364 Views

 


Grafomotorika ni le zapleten izraz, temveč ključen element v razvoju otroka. Ko otrok prvič prime v roke svinčnik, se zanj prične popotovanje, ki bo oblikovalo njegovo sposobnost pisanja, risanja in samostojnega izražanja. Ta veščina, ki združuje fino motoriko in vizualno percepcijo, je temelj, na katerem otroci gradijo svojo pisno komunikacijo.

Podporno domače in vrtčevsko okolje otroka sta v predšolskem obdobju nadvse pomembna, saj je to čas, ko se otrok začne učiti, kako upravljati s pisalom, kako pritiskati na papir in oblikovati črke ter oblike.

Gre za prav posebno obdobje, v katerem se otrokove misli in ideje začnejo prenašati na papir, kar zaznamuje prvi korak k njihovi samostojni komunikaciji.

Grafomotorika je torej ključna komponenta vzgoje otrok, saj jim omogoča, da z razvijanjem in utrjevanjem finomotoričnih veščin pridobijo občutek za obvladovanje in samozaupanje, kar je bistveno za njihov celostni razvoj.

Grafomotorika je most do pisnega izražanja

Naloga vzgoje otrok vključuje spodbujanje in razvoj različnih veščin in sposobnosti, med katerimi je tudi sposobnost uspešnega obvladovanja izražanja – tako pisanja kot risanja.

Razvijanje grafomotorike je torej ključna spretnost, ki jo mora otrok usvojiti pred vstopom v šolo.

Grafomotorika obsega več kot le lepopisje – vključuje pravilno sedenje, telesno držo, držo pisala, njegov naklon na papir in pravilen pritisk s svinčnikom ali pisalom na podlago. Ta spretnost predstavlja tretjo, najvišjo stopnjo motoričnega razvoja.

Otrok namreč najprej razvije grobo motoriko – sedenje, plazenje, hoja in skakanje. Okoli drugega leta starosti se začne razvijati fina motorika, ki vključuje uporabo rok in prstov ter različne prijeme, od grobih do nežnih pincetnih prijemov.

Skupaj s fino motoriko se razvija tudi koordinacija oko-roka, ki je neposredno povezana z razvojem grafomotorike in otrokom omogoča, da spontano rišejo in kasneje tudi pišejo.

Grafomotorične spretnosti so za predšolske otroke nepogrešljive, saj postavljajo temelje za kasnejše veščine izražanja in komuniciranja. Zato je ključno, da v tem obdobju starši in vrtci delujejo v smeri spodbujanja otroka in mu nudijo raznolike možnosti za razvoj teh spretnosti, bodisi z grafomotoričnimi vajami za otroke, ki so prilagojene njegovi starosti, bodisi z igrami, ki spodbujajo ustvarjalnost in domišljijo.

Gradniki razvoja grafomotoričnih spretnosti

Vizualno-percepcijske sposobnosti

Otrok zna razlikovati barve, oblike, število, velikost in se orientirati v prostoru. Do šestega leta starosti razvije sposobnost določanja smeri, listanja knjig, dojemanja globine in definiranja zrcalno obrnjenih predmetov.

Ortografsko kodiranje

Ta sposobnost vključuje pomnjenje črk in besed ter jih pravilno uporabiti iz spomina za čitljiv rokopis.

Motorično načrtovanje in realizacija (praksa)

Otrok mora imeti mentalno predstavo o pisanju, vključno z držanjem pisala, pritiskom na podlago, nagibom roke in zapisom besede.

Kinestetična povratna informacija

Sposobnost zaznavanja položaja telesa v prostoru, ki je pomembna za pravilno držanje roke in prstov pri pisanju.

Vizualno-motorična koordinacija

Koordinacija med vidom in gibanjem rok, ki otroku omogoča sledenje z očmi in usklajevanje gibanja, kot je barvanje znotraj črt in pisanje po vrsticah.

Igrive poti do izboljšanja grafomotorike

Otroci svoje grafomotorične spretnosti gradijo skozi raznovrstne aktivnosti in posebne grafomotorične vaje za predšolske otroke.

Učijo se ustrezno uporabljati razna pisala (barvice, svinčnik, čopič) in razvijajo ustrezne navade od sedenja do pozicioniranja rok na mizi. Vendar pa ni nujno, da se grafomotorika pri otrocih razvija zgolj skozi pisanje in risanje.

Če otroci sprva ne kažejo zanimanja za te dejavnosti, ni potrebe po prisili, dokler za to ne nastopi primeren trenutek.

Katere so dejavnosti in grafomotorične vaje za otroke, ki lahko podprejo razvoj grafomotorike v predšolskem obdobju:

  • Sodelovanje pri gospodinjskih opravilih – spodbujajte otroke, da pomagajo pri različnih domačih nalogah. Vključite jih v gnetenje in valjanje testa, čiščenje zelenjave, zajemanje z zajemalko, odpiranje steklenic, zapiranje vrat, obešanje perila s ščipalkami, zapenjanje gumbov, navijanje volne, privijanje vijakov, brisanje prahu in podobno.
  • Ročna dela in ustvarjalnost – otrokom ponudite aktivnosti, kot so nizanje perlic, rezanje s škarjami, oblikovanje plastelina, slikanje s čopičem, lepljenje nalepk, vstavljanje predmetov v steklenice, zlaganje in trganje papirja, kar bo močno prispevalo k njihovemu grafomotoričnemu razvoju.
  • Dejavnosti z barvicami in pisali – preproste naloge: povezovanje pik, reševanje labirintov, barvanje, uporaba šablon, risanje obrisov rok, senčenje (za vadbo moči pritiska na podlago) ali preprosto čečkanje na papir.

 

Te aktivnosti so oblikovane tako, da otroke postopoma vodijo v svet grafomotorike, obenem pa so zabavne in spodbujajo njihovo neodvisnost.

Bodite zgled

Eden temeljev vzgoje otrok je, da se zavedamo, da se otroci najbolje učijo z opazovanjem. Ko vidijo, da tudi vi pišete ali rišete, jih to lahko dodatno motivira.

Domače okolje in podpora vrtca sta ključ do uspeha

Uspešen razvoj grafomotorike otroka je močno povezan s sodelovanjem med starši in strokovnimi delavci v vrtcu.

Za uspešno podporo otrokovega razvoja v vrtcu je pomembno, da vzdržujete redno komunikacijo z vzgojitelji in ste vedno obveščeni o otrokovem napredku in izzivih. Udeleževanje na skupnih aktivnostih (delavnice in srečanja) krepi občutek skupnosti in prispeva k otrokovemu razvoju.

Kot starši in/ali vzgojitelji imate ključno vlogo pri spodbujanju otrokove samozavesti in neodvisnosti, zato je pomembno, da otroka pohvalite za njegov trud in napredek, ne samo za končne rezultate. Zavedajte se, da je vsak otrok edinstven in se razvija v svojem tempu, zato bodite potrpežljivi in otroka vzpodbujajte, ampak nanj ne izvajajte pritiska.

Vzgoja otroka je potovanje, ki zahteva sodelovanje, potrpežljivost in veliko ljubezni. Z roko v roki s svojim otrokom in njegovimi vzgojitelji lahko ustvarite čudovit temelj za njegov uspešen razvoj in srečno otroštvo!