Monday, July 15, 2024

Učenci tako v šolskih prostorih ne smejo več imeti mobilnikov, je v okrožnici šolam pojasnilo ministrstvo. V izjemnih primerih, ko učenec ima mobilni telefon, pa ga je dolžan imeti v izklopljenem stanju pod pretnjo kazni.


Vzgojitelji in psihologi izpostavljajo, da video snemanje nebrzdanega obnašanja dodatno opogumlja takšno početje, pri čemer nekateri učenci celo tekmujejo, kdo bo ustvaril bolj šokanten posnetek. Pred mesecem je tako grško javnost pretresel primer domnevnega posilstva v neki grški šoli, ki naj bi ga z mobilnikom posnela skupina učencev.

Kategorija:   Novice, Starševstvo