Sunday, May 26, 2024

Hipotireoza je povezana s pogostejšimi spontanimi splavi, mrtvorojenostjo in nižjo porodno težo otroka. Podatek, kolikšno je tveganje nosečnic s subklinično hipotireozo, pa ni znan.


S ciljem boljšega razumevanja tveganja je ekipa znanstvenikov, pod vodstvom dr. Jacoba iz Christian Medical Collegea v Punjabu Indija, v prvih treh mesecih nosečnosti izvedla pregled ščitnice tisoč nosečnic.

Ženske so razdelili v dve skupini: prva skupina je imela v prvem tromesečju vrednost TSH 2,5 mlIU/L ali manj in druga skupina, ki je imela vrednosti višje od 2,5 do 4 mlIU/L, kar kaže na vrednost, ki označuje blago motnjo delovanja ščitnice (subklinična hipotireoza).

533 žensk je spadalo v skupino z normalnim delovanjem žleze ščitnice, 263 žensk pa v skupino s TSH vrednostmi med 2,5 in 4 mlIU/L, ki kaže na blago zmanjšanje delovanje ščitnice.

Rezultati raziskave so pokazali, da so imele nosečnice z blago hipotireozo, v primerjavi z ženskami z normalnim delovanjem ščitnice, v zgodnji nosečnosti (do 20. tedna nosečnosti) več spontanih splavov (8,4 proti 4,1%; P<.001), kot tudi pogostejšo izgubo nosečnosti po 20-tem tednu nosečnosti (6% proti 4,2%; P<.001).

Skupna izguba nosečnosti žensk z blago hipotireozo je bila v primerjavi z normalnim delovanjem ščitnice 12,5% proti 4,7%.

Novorojenčki nosečnic z blago hipotireozo so imeli nižjo porodno težo (24,2% proti 16,6%; P=.01; OR 1.6; 95% CI, 1,1 – 2,3), za gestacijsko starost so bili manjši (18,6% proti 10,7%; P<.001; OR 1,9; 95% CI, 1,2 – 2,9), hiperbilirubinemija je prizadela (12,1% proti 7,5%; P=.04) novorojenčkov.

Že predhodne raziskave so nakazovale korelacijo med motnjo delovanja ščitnice in težavami v nosečnosti, vendar dr. Jacob pravi, da niso pričakovali tako dramatične stopnje mrtvorojenosti otrok.

»Spontani splavi so ob blagi hipotireozi, še posebej pri pacientkah s pozitivnimi protitelesi, ki kažejo na avtoimunske motnje, pogostejši, vendar nas je stopnja mrtvorojenosti zaskrbela veliko bolj. Čeprav rezultati kažejo na testiranje delovanje ščitnice pri vseh nosečnicah, je kompleksnost delovanja ščitnice še vedno predmet številnih razprav,« je dejal za Medscape Medical News.

Glavni argument nasprotnikov testiranja je, da blage motnje izkazane s povečanim TSH, nujno ne pomenijo, da bo motnja delovanja ščitnice povezana s pogostejšimi spontanimi splavi. Povečan izvid TSH lahko kaže na avtoimune bolezni ali na pomanjkanje mikronutrientov, kot je npr. selen.

»Vsebnost TSH lahko med eno in drugo meritvijo niha, zato je dejansko vrednost zelo težko določiti. Še vedno pa ne vemo, katera je tista vrednost, ki povzroči izgubo fetusa. Vse kar vemo je, da je TSH povezana z izgubo nosečnosti. Dokler ne izvedemo prospektivne raziskave, v kateri bo skupina nosečnic zdravljena s hormoni ščitnice, do tedaj ne bomo zagotovo vedeli, da ravno hipotireoza povzroča izgubo nosečnosti,« je dejal dr. Hammes, predstojnik Oddelka za endokrinologijo in metabolične bolezni Medicinskega centra Rochester University iz New Yorka.

Dodal je še, da je bila raziskava izvedena zgolj v enem centru, v raziskavi pa so sodelovale ženske z iste etične skupine.