Thursday, May 23, 2024

Sistematičen pregled devetih raziskav je pokazal, da je imunološki odgovor na cepljenje, ter sprejemljiva stopnja varnosti prisotna pri vseh imunizacijah pri katerih je bilo vključeno tudi HPV cepivo, izjema je zgolj eno cepivo, je izjavila dr Alinea S. Noronha (Oddelek za preventivo spolno prenesljivih bolezni, Nacionalni center za HIV/AIDS, virusne hepatitise in preventivo TBC Centra za nadzor in preventivo bolezni Atlanta Georgia) soavtorica članka objavljenega v znanstveni reviji Vaccine.


Istočasno prejemanje vseh cepiv povečuje verjetnost, da otrok prejme vsa cepiva, ki jih mora prejeti. »Načrtovanje implikacij več priporočenih cepiv naenkrat, zmanjšuje verjetnost, da se kakšno cepljenje preskoči.«

Dr. Noronha je s kolegi pregledala devet randomiziranih kontrolnih raziskav o prejemanju več cepiv hkrati, objavljenih med 2008 in 2012. Kvadrivalentno HPV cepivo so uporabili v štirih raziskavah, bivalentno v petih. V raziskavah je sodelovalo od 144 do 1.871 sodelujočih, starih od devet do petiindvajset let. Druga cepiva so vključevala menigokokno konjugirano cepivo v treh raziskavah, tetanus difterija, acelularni oslovski kašelj (Tdap) v treh raziskavah; kombinirano Tdap in polio cepivo v dveh raziskavah; hepatitis B cepivo v dveh raziskavah kombinirano A in B hepatitis v eni raziskavi.

V vsaki raziskavi so z merjenjem serokonverzije ali seroprotekicje spremljali odgovor imunskega sistema, definiran kot odstotek sodelujočih, ki so vnaprej dosegli določen titer in koncentracijo protiteles. Učinek cepiva je določen s primerjanjem srednje vrednosti titra, srednje vrednosti koncentracije protiteles in serokonverzije v kontrolni skupini.

»Pregledane raziskave kažejo na dober imunski odziv kombinacije cepiv proti difteriji, tetanusu, hepatitisu B, hepatitisu A, polio in meningokoknim antigenom,« so zapisali avtorji.

Dober imunski odgovor na oslovski kašelj je zabeležen v vseh raziskavah, razen v eni. V tej raziskavi je istočasna uporaba Tdap, meningokokne konjugirane vakcine in HPV vakcine, ob upoštevanju danih kriterijev, ni pokazala dobrega imunskega odgovora. Nekateri dokazi kažejo, da je za to odgovorno meningokokono in ne HPV cepivo.

Klinični pomen vseh raziskav ni povsem jasen. Varnost je definirana skozi izjave sodelujočih o stranskih učinkih cepiva že 30 minut po prejeti profilaksi, ter v kasnejših intervalih.

Najpogostejši simptomi so bili na mestu vboda, nanašali pa so se na bolečino, oteklino in modrice. Incidenca kasnejših negativnih stranskih učinkov je bila različna, vendar je obstajala pomembna razlika med sodelujočimi in kontrolno skupino. Kljub temu, da avtorji niso vključili vseh raziskav z multiplim cepivom, dostopni podatki kažejo, da je HPV cepivo varno in učinkovito tudi ko se ga aplicira z drugimi cepivi.

»Glede na to, da je cepljenje proti HPV virusu daleč pod nivojem ZDA, bi lahko novi rezultati nudili dodatno varnost za uporabo HPV cepiva v kombinaciji z drugimi cepivi.«

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Katerih žensk se moški izogibajo

10 marca, 2014 0