Tuesday, May 21, 2024

Kljub vsemu pa indukcija poroda, ob nezrelem materničnem vratu in po predhodnem carskem rezu, v primerjavi s spontanim porodom nekoliko poveča tveganje rupture maternice.


»Namesto, da se porodničarji izogibajo indukciji poroda, bi se morali osredotočiti na ženske, ki imajo zrel maternični vrat. Na ta način bi se tveganje ruptur maternice zmanjšal na najmanjšo možno mero,« predlagajo ameriški avtorji v raziskavi objavljeni v strokovni reviji American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Znanstveniki iz Washington University School of Medicine v St. Louisu so zapisali, da se lahko vaginalni porod pred predhodnim carskim rezom, smatra za varnega. Sami sicer sumijo, da je tveganje rupture pri teh ženskah povezan z daljšo aktivno fazo poroda in ne s samo indukcijo poroda.

V omenjeni case-control raziskavi so112 primerov ruptur primerjali s 612 kontrol v skupini, v kateri je sodelovalo več kot 13.500 žensk, ki so po predhodnem carskem rezu poskušale roditi z vaginalnim porodom.

»Z uporabo analize pred dogodkom smo raziskali vpliv indukcije v času kontrole dolžine aktivne faze poroda.« Čas pred dogodkom (ruptura maternice ali porod) je izračunan tako, da je ničla vpisana pri štiri centimetrskem odprtju materničnega vratu.

Ob upoštevanju vseh dejavnikov se kaže nevarnost ruptur pri ženskah z indukcijskim porodom in spontanim porodom v razmerju 1.52, kar pa je statistično zanemarljivo, pravi dr. Harper.

Druga analiza je pokazala, da je vpliv dilatacije cerviksa v času indukcije z oksitocinom, najvišji pri ženskah s cerviksom odprtim manj kot dva centimetra in da se v teh primerih tveganje rupture kaže v razmerju 4.09.

Avtorji zaključujejo: »Ko spremljamo dolžino poroda opazimo, da so ženske pri katerih smo inducirali porod in katere so predhodno rodile s pomočjo carskega reza, izpostavljene podobnemu tveganju rupture maternice kot ženske, ki rodijo spontano.«

Dodali so še, da se prvi izvid materničnega vratu: nezrel cerviks pri prvem pregledu (dilatiran manj kot 4cm), v primerjavi s spontanim porodom, kaže z večjim tveganjem ruptur na maternici.