Wednesday, April 17, 2024
13 junija, 2012

Intimni odnosi partnerjev

By 0 1141 Views

Za dobro medsebojno intimno življenje so pomembne vsaj tri poglavitne značilnosti:
– medsebojna odvisnost,
– zadovoljitev potreb in
– čustvena navezanost.


Medsebojna odvisnost
Pri tem je pomembno, da partnerja sodelujeta. Njuni življenji namreč nista vzporedni, temveč se prepletata, saj reakcije enega partnerja vplivajo na hotenja in reakcije drugega. Pogosto partnerja vplivata drug na drugega. Lahko bi torej rekli, da z lastnim vedenjem vplivamo na lastno samopodobo kot tudi na partnerja.

Zadovoljevanje psiholoških potreb
Ljudje naj bi imeli pet pomembnih potreb, ki jih lahko zadovoljimo le skozi medosebne odnose. To so:
– potreba po intimnosti – potrebujemo nekoga, ki mu lahko zaupamo svoje občutke;
– potreba po socialni integraciji – potrebujemo nekoga, s katerim lahko delimo svoje skrbi in težave;
– potreba po razdajanju – želimo skrbeti za nekoga;
– potreba po pomoči – potrebujemo nekoga, ki nam bo pomagal v težavah;
– potreba po potrditvi – potrebujemo nekoga, ki nam bo dajal občutek vrednosti, pomembnosti.

Čustvena navezanost
Pri tem mislimo partnersko naklonjenost med spoloma, ter čustvo ljubezni.


Vsi trije dejavniki niso prisotni vedno hkrati, le redkim partnerjem uspe združiti vse troje.

Po čem se razlikujejo intimni odnosi

Intimni odnosi se razlikujejo na več načinov. Partnerstvo je lahko različno intenzivno; nekateri odnosi so izredno napeti, drugi so mirni in tihi, nekateri so dolgočasni. Pari se razlikujejo med seboj tudi po navezanosti, nekateri so vezani v dolgotrajne odnose, drugi skačejo iz ene zveze v drugo. Pomembno vlogo v partnerskih odnosih imajo čustva. Občutki lahko varirajo od ekstatične navdušenosti do popolnega obupa.

Verjetna značilnost vsake partnerske zveze je spolnost. Spolnost ter psihološka intimnost nista nujno povezani. Nekateri intimni odnosi vključujejo spolnost, drugi ne. Tako so nekateri seksualni odnosi psihološko intimni, medtem ko drugi niso. Različno dinamiko v partnerskem odnosu prispeva spol. Moški in ženske imajo različne odnose do intimnih vez, prav tako se lahko intimni odnos pojavi med partnerjema istega ali različnega spola.

Kategorija:   Nasveti
Naslednji prispevek

Alarm pod rjuhami

13 junija, 2012 0