Monday, June 17, 2024

V delu, objavljenem na portalu Contraception so znanstveniki zapisali, da je bilo do sedaj izdelanih zelo malo raziskav, ki so po ligaturi jajčnikov preučevale uspešnost IVF postopka. V skupnem vzorcu raziskave pogosto zajamejo tudi sterilizirane ženske, zato natančnih podatkov za omenjeno podskupino nimamo. Ženske, ki želijo zanositi po sterilizaciji lahko izbirajo med postopkoma refertilizacije in IVF, vendar je verjetnost uspešnega spočetja, pri obeh opcijah relativno nizka.


Dr. Eva Malacova je analizirala podatke porodov prvorojenk, ki so bile podvržene IVF postopku in žensk z anamnezo podvezovanja jajcevodov.

Starost žensk se je gibala med dvajset in štiriinštirideset let, raziskava je temeljila na podatkih uspešnosti prvega embriotransferja. Analiza se je osredotočala na 178 ET med leti 1996 in 2010 izvedenih v zvezni državi Zahodna Avstralija. Skupna kumulativna stopnja rojstev živorojenih otrok v prvih štiriindvajsetih mesecih je bila pri ženskah s predhodnim podvezovanjem jajcevodov 31%, ter je bila zelo primerljiva 34%, kolikor je znašalo število pri subfertilnih ženskah, poročajo raziskovalci.

»Ženske s predhodnim podvezovanjem jajcevodov nimajo višje verjetnosti uspešnega spočetja, kot subfertilne ženske, tudi  v primeru upoštevanja dejstva, da pred sterilizacijo niso imele težave s plodnostjo. Rezultati raziskave se skladajo z rezultati predhodnih raziskav, ki so analizirale različne zaključke. Pomembne razlike v odstotku steriliziranih (po neuspešni refertilizaciji) in subfertilnih žensk izpod 38 let ni,« pravijo avtorji raziskave.

Ženske s podvezanimi jajcevodi v starostni skupini 20 – 34 so imele večjo verjetnost spočetja in rojstva otroka po IVF postopku, kot ženske v starostni skupini 35 – 39 in 40 do 44. Razlika je bila kljub temu statistično zanemarljiva: 34% : 33% : 22%.

Znanstveniki pravijo, da je bila glavna ovira v raziskavi nezmožnost kvantificiranja skupnega števila ET cikla.

Naslednji prispevek

Hujšanje izboljšuje moško plodnost

9 marca, 2015 0