Wednesday, May 29, 2024

Z majhnimi prihranki v sedanjosti lahko otroku zagotovite štipendijo, ki jo bo dobival v času srednje šole ali študija. V dobi varčevanja ste starši življenjsko zavarovani v korist otroka, nezgodno zavarovan pa je tudi otrok, z možnostjo, da se dodatno življenjsko ali nezgodno zavarujete.

Kako NLB Vita Razigrana deluje?


NLB Vito Razigrano smo zasnovali izredno fleksibilno. Izbirate lahko med:

  • Zavarovanjem z zajamčenim donosom na privarčevani del sredstev.

Zajamčen donos trenutno znaša 2,75 odstotka na leto, poleg tega pa imate možnost udeležbe v presežku.

  • Zavarovanjem z naložbo v vzajemne sklade družbe NLB Skladi. Donosnost je odvisna od gibanja vrednosti enot premoženja izbranih vzajemnih skladov.

Se ne morete odločiti? Poglejmo informativna izračuna za obe možnosti!

Mati, stara 30 let, je pripravljena 17 let vplačevati mesečno premijo 35 EUR in se življenjsko zavarovati v korist otroka z zavarovalno vsoto 7.140 evrov. V dobi varčevanja je za primer nezgodne smrti in popolne trajne invalidnosti, z enako zavarovalno vsoto zavarovan tudi otrok. Otrok bo:
– v primeru sklenitve NLB Vite Razigrane z zajamčenim donosom 3 leta prejemal
mesečni znesek štipendije (izračun je informativen):
• 225 evrov, ob upoštevanju letnega zajamčenega donosa oziroma
• 263 evrov, ob upoštevanju letnega zajamčenega donosa in predvidenega presežka.
– v primeru sklenitve NLB Vite Razigrane z naložbo v sklade pa bo v dobi
izplačevanja prejemal naslednje mesečne zneske štipendije v evrih (izračuni so informativni):

V naših poslovalnicah vam bomo z veseljem naredili tudi informativni izračun, prilagojen
vašim željam in potrebam.

Katere so še ostale prednosti?

  • Odločite se lahko za enkratno ali postopno plačevanje premij.
  • Višino premije določite sami. Najnižja premija znaša 35 evrov mesečno, oziroma

3.000 evrov v primeru enkratnega vplačila.

  • Glede na vašo finančno situacijo imate vedno možnost vplačati dodaten znesek

premije ali začasno prenehati z vplačevanjem.

  • Izplačilo štipendije je vašemu otroku zagotovljeno tudi, če vas ta izgubi. V

primeru nastanka zavarovalnega primera zavarovalnica sama dopolni vrednost
zavarovalne police do višine dogovorjene zavarovalne vsote.

Kje do dodatnih informacij in sklenitve zavarovanja?

  • obiščite nas v poslovalnicah Nove Ljubljanske banke in Banke Celje
  • pišite nam po elektronski pošti info@nlbvita.si
Kategorija:   Družina in finance, Novice
Naslednji prispevek

Nova metoda eliminacije izvora astme?

13 junija, 2012 0