Friday, December 1, 2023

Del premije je namenjen pokrivanju rizika za primer smrti, del premije pa se varčuje skladno s predpisano naložbeno politiko zavarovalnice.


Ob koncu zavarovalne dobe (doživetju) vam zavarovalnica izplača pogodbeno zavarovalno vsoto in dobiček, ustvarjen z upravljanjem sredstev življenjskih zavarovanj, torej s pripisanimi obrestmi.

V primeru smrti zavarovane osebe pred iztekom zavarovalne dobe, zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti in do takrat ustvarjeni dobiček tisti osebi, ki jo je zavarovalec določil v svoji zavarovalni polici (upravičencu).

Ob sklenitvi zavarovanja se odločite za višino zavarovalne vsote ter za način plačevanja premije. Odločite se lahko za mesečno, četrtletno, polletno ali letno plačevanje premije ali za vplačilo premije v enkratnem znesku.

Na isti polici lahko sklenete dodatno nezgodno zavarovanje, ki običajno krije rizik nezgodne smrti, invalidnosti, dnevnega nadomestila in bolnišničnih dni.

Kategorija:   Družina in finance, Novice
Naslednji prispevek

Naložbena polica

13 junija, 2012 0