Monday, May 20, 2024

Raziskovalci dodajajo, da so že predhodne raziskave povezale nižjo porodno težo otrok z večjim tveganjem za povišano koncentracijo holesterola v krvi v odrasli dobi.


Novi rezultate so dobili s primerjavo podatkov o nosečnosti in porodni teži, ter koncentraciji holesterola v krvi pri 1370 ljudeh starih v povprečju 39 let.

V obzir so bili vzeti tudi ostali faktorji tveganja, znanstveniki pa so nato izračunali, da so imeli sodelujoči katerih mame so v nosečnosti kadile, v povprečju 1,7 do 2,5 (odvisno od pokajenih cigaret) krat večjo verjetnost za previsoko koncentracijo holesterola v krvi.

Raziskovalci poudarjajo, da nižja porodna teža pri sodelujočih, katerih mame v nosečnosti niso kadile, sama po sebi ni povečevala tveganja za povišan holesterol, piše revija Epidemiology.

Prav tako povišana koncentracija holesterola ni bila pogostejša pri sodelujočih, katerih mame so  v nosečnosti kadile in rodile otroka z normalno telesno težo.

Naslednji prispevek

Spolnost v nosečnosti ne zamre zaradi partnerja

13 junija, 2012 0