Wednesday, May 29, 2024

Večplodna nosečnost pri človeku ni običajna in pogosta. V primerjavi z enojčki so zapleti pri dvojčkih pogostejši, zato je pri njih potreben natančnejši nadzor in spremljanje nosečnosti.


Zaradi zapletov, ki so pri dvojčkih možni v času nosečnosti in pri porodu, mora porod dvojčkov potekati v porodnišnici z ustreznim kadrom in opremo. V kolikor je nosečnost potekala brez kakšnih zapletov, se lahko čaka na spontani pričetek poroda, ki pa se običajno prične že pred dopolnjenim 40. tednom nosečnosti. V primeru pa da se porod ne prične spontano, se ga pri bihorijskih dvojčkih (teh, ki imajo dve ločeni posteljici) načrtuje ob dopolnjenem 38. tednu nosečnosti. Pri nezapleteni nosečnosti z monohorijskimi dvojčki (ti imajo le eno, skupno posteljico) pa se porod načrtuje med dopolnjenim 36. in 37. tednom. Seveda pa je ob kakršnih koli zapletih pri nosečnici ali otročkih potrebno porod sprožiti že prej.

Način poroda je pri dvojčkih odvisen predvsem od vstave otrok. Vstava pomeni ali je otrok obrnjen navzdol z glavico ali medeničko, lahko pa se zgodi, da je otrok v prečni vstavi. Če sta oba dvojčka v glavični vstavi, na splošno velja, da je vaginalni porod varen. V kolikor prvi dvojček ni v glavični vstavi, se večina porodničarjev raje odloči za carski rez. Pri odločitvi glede načina poroda je pomemben tudi podatek o ocenjeni velikosti otrok ter o morebitnih pridruženih zapletih s strani matere ali otrok. Ginekolog v času nosečnosti oceni in svetuje glede načina poroda, ki je možen. 

V Sloveniji se približno polovica dvojčkov rodi po vaginalni poti, četrtina z elektivnim (v naprej določenim) in četrtina z nujnim carskim rezom. Glavni cilj je seveda vaginalni porod, ki pa v polovici primerov žal ni možen.

Pri porodu dvojčkov sodeluje več strokovnjakov, zato je v porodni sobi vedno prisotnih več oseb kot običajno. Prisotna mora biti izkušena ekipa, ki jo sestavljata najmanj dve babici, porodničar, pediater in anesteziolog. Operacijska dvorana je na voljo ves čas poroda, da se v primeru zapletov lahko varno in hitro zaključi porod. Ves čas poroda se oba otročka spremljata s CTG napravo, včasih pa se izvede tudi ultrazvočna preiskava. Porod prvega dvojčka, ki je v glavični vstavi, načeloma vodi babica, vodenje poroda drugega dvojčka pa nato prevzame porodničar. Prvega novorojenčka se položi mami na trebuh za prvi stik koža na kožo, pozitivno pa na nadaljnje popadke vpliva tudi prvi podoj. Po porodu drugega dvojčka se tudi ta položi mami na trebuh in spodbudi prvi podoj. 

Kategorija:   Nosečnost, Porod
Naslednji prispevek

Spremljevalci ponovno dovoljeni pri porodu

18 junija, 2021 0