Monday, June 17, 2024

Docentka Lucy C. Chapell, dr. med. je s kolegi ginekologi in porodničarji na Division of Women’s Health, Women’s Health Academic Center, King’s College London in King’s Health Partners United Kingdom, objavila raziskavo v BMJ.


»Dosedanja literatura je usmerjena v povezavo med rizičnimi dejavniki in posledično slabih izidov nosečnosti. Zelo malo pa je napisanega o tem, kaj izboljša zdravje in boljši izid nosečnosti,« je zapisala dr. Chapell.

Raziskovalci so ustvarili mednarodno multicentrično opazovalno kohortno raziskavo, ki so jo poimenovali Screening for Pregnancy Endpoints (SCOPE). V raziskavo so vklučili 5.628 zdravih prvič nosečih žensk iz Nove Zelandije, Avstralije, Velike Britanije in Irske. Vsa rojstva so se zgodila v letih 2004 in 2008.

»Cilj raziskave je bila identifikacija ponovitve in potrditve spremenljivke med 15. do 20. tednom nosečnosti, posledično povezane z nezahtevnimi nosečnostmi in potrditvijo, kaj bi bilo potrebno spremeniti pred oploditvijo, da bi izboljšali izid same nosečnosti,« so zapisali avtorji.

Zbiranje podatkov je zajelo social-ekonomski status, ginekološko in splošno etiologijo bolezni, družinsko anamnezo, predhodne nosečnosti in zapletov v nosečnosti, podatke o prehrani v nosečnosti, jemanje zdravil, kajenje, pitje alkohola in podatke o porodu. Ženske so opravile zdravniški pregled, ter izpolnile anketo o svojem življenjskem slogu, vključno z vprašanji o delovnem mestu, telesni aktivnosti, nasilju in socialni podpori, na koncu pa so morale izpolniti še psihološki test.

Definicija nezapletene nosečnosti je bila normotenzivna nosečnost z otrokom normalne porodne teže, rojenim po 37. tednu nosečnosti.

Vse skupaj je bilo 3.452 (61,3%) nezahtevnih nosečnosti. Dejavniki, ki so zmanjševali verjetnost nizkorizične nosečnosti so bili:

  • Povečan indeks telesne mase (relativno tveganje RR 0,74; interval zanesljivosti CI 0,65 – 0,84)
  • Prekomerno jemanje zdravil v prvem tromesečju nosečnosti (RR 0,90; 0,84 – 0,97)
  • Srednji diastolični krvni tlak (vsako povečanje 5mm HG: RR 0,92; 95% CI, 0,91 – 0,94)
  • Srednji sistolični tlak (vsako povečanje 5mm Hg: RR 0,95%; CI 0,94 – 0,96)

Raziskovalci so potrdili, da so imele ženske, ki so pred spočetjem sadje zaužile vsak trikrat na dan, večjo verjetnost zdrave nosečnosti brez zapletov (RR, 1,09; 95% CI 1,01 – 1,18)

Naslednji dejavnik, ki je pozitivno vplival na nosečnost je zaposlenost (8 ur: RR, 1,02; 95% CI, 1,01 – 1,04).

Identificirali so tudi škodljive dejavnike, ki pa niso vplivali na nosečnost. Vključno s povišanim krvnim tlakom v času jemanja oralne hormonske kontracepcije, slabim social-ekonomskim statusom, družinsko anamnezo visokega krvnega tlaka, vaginalnim krvavitvam v nosečnosti, ter povečan indeks upora v arterijah maternice. Del podatka je vključeval, da ima kajenje negativen vpliv, vendar končna analiza tega ni potrdila.

»Po naših podatkih je to prva raziskava, ki skupaj raziskuje in identificira dejavnike iz zgodnje nosečnosti, ki so povezani z manj zapleti v nosečnosti, med porodom in po porodu. Identificiranje teh dejavnikov nas je napotilo k spoznanjem, kako povečati verjetnost za nezapleten izhod nosečnosti.«

V spremni besedi, Marian Knight (profesorica, National Institute for Health Research, National Perinatal Epidemiology Unit, Nuffield Department of Public Health, University of Oxford) pravi: »Dober pristop k nosečnosti, ki daje splošne informacije tako nosečnicam kot nam, ter vzpodbuja iniciativo k čim manjši medikalizaciji nosečnosti.«

Naslednji prispevek

Porodi v letu 2013

4 februarja, 2014 0