Thursday, December 7, 2023

Sestavljanje življenjepisa je pomemben korak pri iskanju zaposlitve. Pogosto pomeni prvi stik z bodočim delodajalcem, zato mora takoj vzbuditi bralčevo pozornost in jasno ponazoriti, zakaj si zaslužite razgovor.


Pomembno! Pri začetnem izboru prejetih prijav, delodajalec vsakemu življenjepisu praviloma ne nameni več kot minuto. Če ne naredite primernega vtisa, boste svojo priložnost zapravili.

Priporočila pri pisanju življenjepisa:

  • Upoštevajte zgradbo

Strokovno pripravljena osebna predstavitev (življenjepis ali CV) je razdeljena na zaporedna področja, ki bi naj vsebovala naslednje podatke:

  • Osebni in kontaktni podatki

Ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, naslov, telefon in e-naslov;

  • izobrazba – Navedite vse formalno pridobljene izobrazbe (od najvišje navzdol).Če zadnja stopnja izobrazbe ni dokončana, vnesite zgolj letnico začetka izobraževanja. Pri posamezni izobrazbi navedite začetek in konec izobraževanja, izobraževalno institucijo, obliko študija, pridobljeni naziv in pomembne dosežke med študijem.
  • Dodatna znanja – Navedite vsa neformalno pridobljena znanja: tečaji, seminarji (datum poteka, naslov predavanja, izvajalec in učinek izobraževanja), znanje jezikov (jeziki, ki jih znate, stopnja razumevanja, pisanja in sporazumevanja), računalniški programi (program, stopnja znanja, stopnja uporabe), druga znanja (tista, ki lahko predstavljajo vašo prednost pred drugimi kandidati), vozniško dovoljenje (kategorija)

 

  • Delovne izkušnje: število let delovnih izkušenj, področja delovnih izkušenj

Za vsako delovno izkušnjo je primerno, da navedete začetek in konec delovnega razmerja, delovno mesto, podjetje, vaše odgovornosti, naloge in delovne dosežke.

Ko navajate delovne izkušnje, ne varčujte s podatki, saj so le-ti med najpomembnejšimi pri osebni predstavitvi.

K strokovno pripravljeni osebni predstavitvi lahko dodate naslednje dodatke ali dokumente:

  • referenčno pismo (ne več kot ena stran kratkih referenc),
  • psihometrično karierno poročilo (to poročilo velja vključiti v osebno predstavitev, če kandidirate za vodstveno delovno mesto),
  • sliko (slika vam lahko koristi, saj deluje bolj osebno na kadrovika),
  • potrdila (o opravljeni formalni izobrazbi in drugih dosežkih ali nagradah),
  • motivacijske elemente (ti elementi so lahko predstavitev vašega idealnega delovnega mesta, predstavitev hobijev in zunajkariernih interesov, naloge in odgovornosti, za katere smatrate, da ste najbolj primerni…).

Življenjepis natisnite na bel papir, izogibajte se podčrtavanju ter pisanju celih stavkov z velikimi tiskanimi črkami ali v krepkem tisku, saj to vpliva na berljivost in preglednost dokumenta.

Osredotočite se na bistveno

Življenjepis mora biti kratek:

v večini primerov 2 strani zadostujeta, da pokažete kdo ste in kaj znate. Osredotočite se na bistvene informacije, ki v vaši prijavi ustvarijo dodano vrednost. Delovne izkušnje ali usposabljanja, ki sodijo v daljno preteklost in niso pomembna za delovno mesto na katero se prijavljate, lahko izpustite.

Življenjepis na treh straneh velja v nekaterih državah za predolgega, četudi so vaše izkušnje morda izjemne. Če so vaše delovne izkušnje še vedno omejene (ker ste ravnokar končali s šolanjem), opišite izobraževanje na prvem mestu, pri tem pa poudarite delovno prakso, ki ste jo opravili med izobraževanjem in usposabljanjem.

Razložite morebitne prekinitve med študijem ali zaposlitvami. Življenjepis naj ustreza delovnemu mestu, na katerega se prijavljate, Sistematično preglejte življenjepis vsakokrat, ko ga želite poslati delodajalcu, da se prepričate, ali ustreza iskanemu profilu. Poznavanje podjetja vam bo pomagalo, da boste življenjepis pripravili v luči iskanega profila. Pazite: v življenjepisu ne pretiravajte, saj je zelo verjetno, da se boste na razgovoru ujeli v pasti laži. Napisan življenjepis dajte v branje.

Življenjepis najprej pozorno sami preglejte, da bi se izognili morebitnim pravopisnim napakam in se prepričali, da ste ga oblikovali jasno in logično. Življenjepis dajte v branje še nekomu drugemu, saj se tako lahko prepričate, ali je vsebina povsem jasna in razumljiva.

Vir: Kariera

Življenjepis si lahko sestavite tudi TUKAJ

 

Kategorija:   Družina in finance, Novice
Naslednji prispevek

Modrost rojevanja

13 junija, 2012 0