Tuesday, July 16, 2024

Po podatkih statističnega urada (SURS) je najpogostejše ime novorojenk Ema, med fantki pa je že 20 leto zapored najpogostejšo ime za novorojence Luka. 


Najpogostejša kombinacija imena in priimka pri moških je Jožef Horvat. Na to ime se odzove 183 Slovencev. Pri ženskah pa je najpogostejša kombinacija Marija Novak – 330 takšnih je v Sloveniji.

DOLOČENA IMENA IZUMIRAJO

Med ženskami se je najbolj zmanjšalo število otrok z imenom Marija (za 1.781), An za 474 ter Jožef za 335 in Frančišk za 333. Nepopularna moška imena v zadnjem letu pa so Franc (za 776 manj), Jožef (za 570) ter Anton (za 527).

Na spletni strani imajo navedena imena, ki se po letu 1991 ne pojavljajo več. Ženska imena so naslednja: Hilda, Leopoldina, Slava, Ladislava, Štefica, Jozefa, Bogomila, Friderika, Bronislava, Vinka, Barica, Božidara, Jolanka, Manda, Julka, Dorica, Vekoslava, Cveta, Herta, Maksimilijana, Savka, Sidonija, Ljubomira, Irenca in Zmaga. Moška imena so naslednja: Vilko, Radivoj, Jozo, Vekoslav, Rajmund, Dragotin, Bogomil, Venceslav, Radko, Vladko, Zmagoslav, Ferdo, Stipo, Zvone, Radislav, Zorko, Koloman, Ludovik, Zahid, Vojteh, Svetislav, Juro, Munib, Djuro in Đorđo.

 

Kategorija:   Novice, ostalo