Monday, April 22, 2024


Babica je sodelavka porodničarja pri obravnavi nepravilnosti in pri porodniških operacijah.

Babica ima pomembno vlogo pri svetovanju in zdravstvenem izobraževanju, ne le zdravih in bolnih varovank,  temveč tudi družin ter širših družbenih skupnosti.

Njeno delo vključuje prenatalno vzgojo, pripravo na odgovorno starševstvo, posega pa tudi na določena področja ginekologije, načrtovanja družine in nege otroka.
 
*Definicija poklica babice, ki sta jo sprejeli Mednarodna zveza babic in Mednarodna zveza ginekologov in porodničarjev leta 1972 in 1973 ter jo je z dopolnitvami potrdila Svetovna zdravstvena organizacija leta 1992.

Definicija babištva – babiške nege

 
Babištvo – babiška nega je samostojno poklicno področje babic, ki vključuje skrb za ženske vseh starosti, da se ohrani, oziroma vzpostavi njihovo reproduktivno in ginekološko zdravje.

Obravnava ženske med normalno nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem ter novorojenčka, dojenčka in njihove družine.

Nosečnost in rojevanje šteje za naravni del človekovega življenjskega ciklusa, na katerih temelji zdravje varovancev, družine in celotne skupnosti.

Osnovana je na raziskavah in dosega najvišje možne standarde v smislu telesnega, duševnega, čustvenega, socialnega in duhovnega dobrega počutja varovancev.

Vloga babice v nosečnosti

Ali ste vedeli:
•    Da ste nosečnice upravičene do 5 pregledov, ki jih opravi babica?
•    Da babice za vas skrbimo tudi v okviru patronažne službe?
•    Da vam predavamo v šoli za starše?
•    Da babice ocenjujemo rast in razvoj vašega bodočega družinskega člana?
•    Da babice poslušamo njegove srčne utripe in ugotavljamo njegovo počutje v maternici?
•    Da vas babice uvajamo v prijazno nosečnost in starševstvo z različnimi tehnikami sproščanja in lajšanja bolečine med porodom?
•    Da vam babice svetujemo glede zdravega življenjskega sloga v nosečnosti?
•    Da vas babice izobražujemo o znakih začetka poroda in o ravnanju med porodom?
•    Da vas babice seznanjamo s spremembami v nosečnosti in se skupaj z vami veselimo vašega novega družinskega člana?

Babice izvajajo visoko kakovostno skrb za nosečnice, z namenom doseči optimalno zdravje v nosečnosti; ta vključuje zgodnje odkrivanje zapletov, morebitno zdravljenje in napotitve k drugim strokovnjakom.

Babiška nega v nosečnosti temelji na promociji zdravega družinskega življenja. Babice najdemo v ginekoloških klinikah ali dispanzerjih, kjer sodelujejo z ginekologom, v zasebnih praksah, šolah za starše in v patronažni službi. Babica ima znanje in kompetence, da lahko svetuje nosečnici in njeni družini za dober in zdrav začetek novega življenja. Babice lahko samostojno opravijo pet pregledov v nosečnosti (v 16., 32., 37., 38. in 39. tednu), preventivno lahko delujejo v patronažni službi in vodijo šolo za starše.

Šola za bodoče starše

Bodoča starša se lahko udeležita naslednjih predavanj:
•    uvodno predavanje, dihalne vaje;
•    nega dojenčka (prvi del);
•    nega dojenčka (drugi del);
•    predavanje zobozdravnika (preventivno za nosečnice, doječe matere
•    in otroke) in anatomija ter fiziologija ženskih spolovil in medenice;
•    prva porodna doba;
•    druga in tretja porodna doba;
•    poporodna doba;
•    telesna aktivnost v nosečnosti in po porodu (fizioterapija);
•    psihološki momenti v nosečnosti, ob porodu in po porodu;
•    dojenje in prehrana dojenčka;

Babica je največkrat prepoznana kot oseba, ki vodi porod oz. ki vodi otročnico skozi vse porodne dobe. Tako imamo v mislih, da diplomirana babica sodi samo v porodno sobo, kar pa seveda ni res.  Same najbrž v nosečnosti niste imele veliko stika z babico, pa vendar, če bi lahko izbirale, da vašo nosečnost lahko vodi ginekolog ali babica – koga bi izbrale?

VIR:
•    http://www.vsz.uni-lj.si/vsebina/si/babistvo/
•    Brošura: KDO JE BABICA?
•    Zapiski iz predavanj

Kategorija:   Nosečnost, Porod
Naslednji prispevek

Tvegano uživanje marihuane v nosečnosti

13 junija, 2012 0