Monday, May 27, 2024

Raziskavo so nedavno objavili v reviji Fertility & Sterility. Povprečna starost žensk vključenih v raziskavo je bila 35,7 let, moških 36,9 let. Povprečno trajanje neplodnosti je bilo 2,1 leto, 24% parov pa je že imelo enega otroka. Skupno 13% parov (55) vključenih v raziskavi ni nadaljevalo z zdravljenjem neplodnosti.


Za razloge prenehanja zdravljenja so navedli finančni moment (58%), življenjske okoliščine (selitev, smrt v družini, 38%), strah pred zdravljenjem (26%) in stres (20%). Z dodatnim analiziranjem podatkov so znanstveniki povezali faktorje, ki bi lahko bili povezani z odhodom s terapij:

•    Starejše ženske – vsakih pet let zdravljenja odneha 77%
•    Depresija: depresija je verjetnost obupanja dvignila za 23%
•    Nižja izobrazba: verjetnost umika s terapij je bila za 79% višja pri ženskah brez končane fakultete

Avtorji so zaključili, da izmed omenjenih faktorjev lahko vplivamo samo na depresijo, zato je potrebna usmeriti vso pozornost v zdravljenje depresije že v samem začetku zdravljenja neplodnosti.

Naslednji prispevek

Miomi in neplodnost

13 junija, 2012 0