Monday, June 17, 2024

Raziskava je potrdila rezultate predhodnih raziskav, ki so hormonske spremembe pri ženskah v srednjih letih povezale z negativnim vplivom na njihov spomin.


»Predhodne raziskave so se v glavnem nanašale na korelacijo kirurška menopavza – kognitivne sposobnosti, ta raziskava pa je edinstvena v tem, da so dodatne informacije, v glavnem vprašanja povezana z Alzheimerjevo boleznijo, pridobili po obdukciji,« je dejal vodja raziskave Riley Bove, nevrolog na Harvardu in profesor nevrologije na Bringham and Women,s Hospital v Bostonu. Rezultate raziskave so objavili v strokovni reviji Neurology.

V raziskovalnem delu so zajeli pacientke iz dveh longitudinalnih raziskav kognitivnega propadanja: The Religious Orders Study of older Catholic Preist, nuns, and brothers, ki se je začela v letu 1994, ter The Rush Memory and Aging Project, ki se je pričela v letu 1997. V raziskavi so sodelovali zgolj prebivalci Chicaga. Na samem začetku raziskave nihče od sodelujočih ni trpel za demenco.

V analizo je bilo vključenih 1.884 povprečno 74 let starih žensk, katerim so bazalno evaluacijo izvedli med leti 1994 in 2012. Pri tretjini (607) je bila menopavza izzvana s kirurškim posegom.

Klinična ocena kognitivnih funkcij se je v obdobju osemnajstih let, izvajala vsako leto. Ocenjevanje je potekalo s pomočjo uporabe globalne kognitivne sheme, testi pa so bili razdeljeni v pet podkategorij: epizodični spomin, semantični spomin, delovni spomin, hitrost percepcije in prostorska vizualizacija.

Ženske podvržene kirurški odstranitvi jajčnikov so bile v času opravljanja posega mlajše, v primerjavi z ženskami z naravno menopavzo (42 : 49 let), pogosteje zdravljene s pomočjo hormonsko nadomestne terapije (53 : 27%).

Od uporabnic HNT (632), je HNT znotraj petih let menopavze koristilo 71% žensk, terapija je v povprečju trajala 13 let.

Rezultati raziskave so pokazali, da je propadanje kognitivnih funkcij izrazitejše pri ženskah, ki so bile kot mlade pacientke napotene na kirurško odstranitev jajčnikov. Vsako leto prej kot je nastopila menopavza, se je odražalo z izgubo kognitivnih funkcij primerljivimi s šestimi meseci staranja.

Pomembno je bilo tudi starostno obdobje kirurške menopavze (pred 38, 38 – 43, 44 – 49 in več kot 49 let; P = 0,0008).

»Ženske, ki so bile zaradi odstranitve jajčnikov v mladih letih izpostavljene zgodnji menopavzi, so podvržene hitrejšemu slabljenju kognitivnih funkcij, kot ženske, ki so v primernih bioloških letih vstopile v naravno menopavzo. Ob tem je hitreje propadal epizodični spomin (P=0.003) in sistematični spomin (P=0,002),« so še zapisali.

»Ena izmed hipotez pravi, da je poleg epidemiološke povezanosti, izguba jajčnikov, kot vir estrogenov, pri hiranju kognitivnih sposobnostih igra enako vlogo tudi zgodnja HNT,« je dejal dr. Bove.

Avtopsijo možganov so izvedli pri 600 ženskah, ter ugotovili, da je kirurško pogojena menopavza povezana z več patološkimi znaki, ki kažejo na Alzheimerjevo bolezen (P=0,038).

Od treh individualnih markerjev za Alzheimerjevo bolezen (nevritične amiloidne obloge, nevrofibrilarni vozlički in difuzne amiloidne obloge), je bila korelacija najpogostejša z nevritičnimi oblogami (P=0.013).

Raziskava vloge HNT je pokazala, da je jemanje HNT znotraj petih let kirurške menopavze, ki je trajalo deset let, povezano z upočasnitvijo propadanja globalnih kognitivnih funkcij (P=0.023) in manj izrazitim poslabšanjem epizodičnega in semantičnega spomina.

Trajanje HNT je bilo povezano z blažjo izgubo epizodičnega spomina, vizualno prostorskega spomina in hitrosti percepcije.

Hipoteza pravi, da je petletno perimenopavzalno obdobje, obdobje za akcijo ob kateri HNT deluje preventivno, ko pa se HNT terapija prične izven omenjenega časovnega koridorja, pa je nična ali celo škodljiva.

»Kontinuirana izguba dostave estradiolov iz jajčnikov kot njihovega glavnega vira proizvodnje, lahko povzroči t.i. down-regulacijo pri kateri prihaja do zmanjšanja števila estrogenskih možganskih receptorjev,« prav dr. Bove.

Rezultati raziskave pa ne pomenijo, da je za preventivo spomina potrebno HNT zdravljenje, saj je bil preučen zgolj en segment zdravja. HNT seveda ponuja določeno zaščito, pred samo odločitvijo pa je potrebno preučiti tako pozitivne kot negativne dejavnike. Eden izmed najbolj neprijetnih je tudi rak na dojkah.

Omejitev raziskave je njena retrospektivnost, podatki pacientk ob začetku HNT in kirurške menopavze.

Kirurška menopavza se je nanašala na vse ginekološke operacije, kar je s strani samih rezultatov raziskave zelo pomemben podatek. Samo obojestranska odstranitev jajčnikov privede do prenehanja izločanje estrogenov. V raziskavo so bile vključene tudi ženske, pri katerih so izvedli zgolj histerektomijo brez odstranitve jajčnikov. Pri teh pacientkah se je izločanje estradiolov nadaljevalo.

V spremnem besedilu sta Walter A. Rocca iz Klinike Mayo in Victor W. Henderson iz Stanforda zapisala, da je raziskava potrdila rezultate, ki jih je že leta 2007 predstavila ekipa znanstvenikov na Mayo kliniki, kjer so ocenjevali korelacijo med odstranitvijo jajčnikov in hitrejšim staranjem organizma (2007 Mayo Clinic Cohort Study of Oophorectomy and Aging).

»Povsem jasno je, da obojestranska odstranitev jajčnikov pomeni takojšno prekinitev izločanja estrogenov in progesteronov v krvnem obtoku. Vpliv odstranitve maternice z ohranitvijo jajčnikov, ali operacija pri kateri se odstrani zgolj en jajčnik, ostajajo nejasni,« sta zapisala.

Operativna odstranitev jajčnikov pred naravno menopavzo ima izrazite endokrine posledice. S spremljanjem rizičnih in zaščitnih dejavnikov verjamemo, da bo odkritje pomagalo pojasniti nastanek Alzheimerjeve bolezni, ki v glavnem prizadene večje število žensk.

Kategorija:   Novice, Raziskave in novice
Naslednji prispevek

Napredek pri raziskovanju matičnih celic

31 januarja, 2014 0