Thursday, May 30, 2024


Dodatek metformina klomifenu pomembno izboljša verjetnost nosečnosti še posebej pri ženskah, ki so predhodno razvile rezistenco na klomifen. Verjetnost nosečnosti v primerjavi s porabnicami samo klomifena je v razmerju 4,42 : 3,65. Pri nosečnicah s prekomerno telesno težo, ko so razvile rezistenco na klomifen, po treh mesecih terapije vključiti tudi metformin. Metaanaliza iz leta 2003 je pokazala, da je kombinacije klomifena in metformina pripeljala do 56% ovulacij, v primerjalni skupini s klomifenom in placebom pa zgolj 35% ovulacij.

Ženske z inzulinsko rezistenco (IR) so pogosto odporne na klomifen, čeprav do danes ni raziskave, ki bi potrdila, zakaj bolje reagirajo na metformin od npr. hiperandrogenih žensk rezistenčnih na klomifen. Prav tako ni znano ali ženske z normalno telesno težo in PCOS-om in normalnim izvidom inzulina reagirajo na metformin, glede nato, da nekatere nove raziskave kažejo na njihovo reakcijo.

Pri spodbujanju ovulacij s klomifenom in metforminom velja zmeda, metformin se še vedno ne priporoča kot prva izbira pri indukciji ovulacije žensk s PCOS.

Reference

Preberite še:

Spodbujanje ovulacije: Kontracepcijska tabletka

Klomifen

Gonadotropini 

Metode umetne oploditve

Naslednji prispevek

Antioksidanti za moško plodnost

13 junija, 2012 0